Nyheter, 19. december 2022

En bransch som visar vägen

Den danska grisnäringen har klart för sig hur framtidens grisproduktion ska se ut. Under de kommande åren är nyckelorden hållbarhet och djuromsorg.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin siktar högt. Från år 2050 ska all livsmedelsproduktion vara klimatneutral. Danmark har därför under en längre tid skapat förutsättningar för att detta mål ska uppnås. Under förra året har till exempel ett digitalt klimatverktyg, ESGreen Tool, lanserats. Mjukvaran för beräkning av klimatpåverkan på företagsnivå kan användas inom samtliga områden inom både konventionellt och ekologiskt lantbruk. Med verktyget kan lantbrukaren beräkna sitt företags miljöavtryck och undersöka vilken positiv effekt exempelvis förändrad utfodring och gödselhantering får på klimatet.

Den danska grisproduktionen har under de senaste årtiondena redan uppnått mycket när det gäller att minska påverkan på miljön. Enligt uppgifter från den danska branschorganisationen för jordbruks- och livsmedelsindustrin har de danska grisuppfödarna sedan 1985 kunnat reducera utsläppet av kväve- och fosfor med 53 respektive 56 procent per kilo producerat griskött. Man har till och med kunnat minska ammoniakutsläppet med 75 procent – trots en tydlig ökning av köttproduktionen. Också när det gäller att minska användningen av antibiotika ligger dansk grisproduktion i framkant. Här lades grunden redan 1994. Detta år presenterade den danska regeringen en lag som förbjöd veterinärer att sälja antibiotikapreparat. Sedan flera år tillbaka används inte heller reservantibiotika som tredje och fjärde generationens cefalosporiner, fluorokinoloner och polymyxiner. För att förhindra uppkomst av resistens bör denna typ av antibiotika inte användas i djurhållningen.

Inför framtiden har branschen höjt ribban ytterligare. År 2030 ska till exempel 60 procent av all gödsel från grisproduktionen användas i biogasanläggningar. År 2050 ska alla grisar alltid kunna röra sig fritt och ha knorr på svansen. År 2034 ska 90% av alla grisar ha knorr på svansen. I klartext betyder det: svanskupering tillhör obönhörligen det förgångna.

Read more about Filémedaljonger med svampsås, potatis och grov råkost

Nyheter, 26.november 2021

Filémedaljonger med svampsås, potatis och grov råkost

Månadens recept.

Read more about Danska konsumenter lägger stor vikt vid djuromsorgsmärket

Nyheter, 26.november 2021

Danska konsumenter lägger stor vikt vid djuromsorgsmärket

Den danska djuromsorgsmärkningen fyller fortfarande en viktig funktion för danska konsumenter och företag.

Read more about Innovationscentret kan stärka dansk produktion

Nyheter, 26.november 2021

Innovationscentret kan stärka dansk produktion

Danmark kommer även i framtiden att sträva efter att vara ett föregångsland när det gäller ekologisk jordbruksproduktion.

Read more about ”Lyx-utfodring” inom grisuppfödningen

Nyheter, 26.november 2021

”Lyx-utfodring” inom grisuppfödningen

I samband med årets griskongress presenterade SEGES Gris de senaste försöksresultaten om ad libitum-utfodring eller så kallad "lyx-utfodring” av grisar.

Read more about Grisnäringen undertecknar ny vision för dansk grisuppfödning

Nyheter, 26.november 2021

Grisnäringen undertecknar ny vision för dansk grisuppfödning

Landbrug & Fødevarer Gris, Danske Svineproducenter och Danske Svineslagterier har en ny hållbar vision för dansk grisuppfödning år 2050.

Read more about Höjdpunkter från årets griskongress

Nyheter, 26.november 2021

Höjdpunkter från årets griskongress

Årets danska griskongress bjöd på ett brett innehåll.

Read more about Julstek av kotlettrad med kryddig rödkål

Nyheter, 20.december 2021

Julstek av kotlettrad med kryddig rödkål

Månadens recept.

Read more about 2021 - Ett utmanande år med utveckling och ambitiösa mål

Nyheter, 20.december 2021

2021 - Ett utmanande år med utveckling och ambitiösa mål

Den danska livsmedelsbranschen har ambitiösa visioner för framtiden, även om 2021 var ett år som var fullt av utmaningar.

Read more about Klimatinitiativ som minskar utsläppen av växthusgaser

Nyheter, 20.december 2021

Klimatinitiativ som minskar utsläppen av växthusgaser

Den danska livsmedelsbranschen har som mål att vara klimatneutrala 2050. En stor del av åtgärderna kommer att ske på gårdarna.

Read more about Framtidens lantbrukare 2022 är korade

Nyheter, 20.december 2021

Framtidens lantbrukare 2022 är korade

Varje år utses Framtidens lantbrukare i Danmark. De tre personer som koras ska ha gjort extra insatser inom hållbarhet, försäljning och teknik.

Read more about Vinnaren av årets rätt med griskött är utsedd!

Nyheter, 20.december 2021

Vinnaren av årets rätt med griskött är utsedd!

Restaurang Palægade i Köpenhamn korades till vinnare av Årets bästa rätt med gris. Deras vinnande rätt baserades på den välkända danska rätten Brinnande kärlek.

Read more about Indisk gryta för en regnig dag

Nyheter, 27.januari 2022

Indisk gryta för en regnig dag

Månadens recept.

Read more about Nytt försök: Töm gödsel ofta och minska klimatavtrycket

Nyheter, 27.januari 2022

Nytt försök: Töm gödsel ofta och minska klimatavtrycket

Ett försök visar att 35 % av metanutsläppen från gödsel i ett danskt slaktgrisstall minskar om uppfödaren tömmer ut gödslet varje vecka istället för var femte.

Read more about Webbseminarium om grisningsboxar för frigående suggor

Nyheter, 27.januari 2022

Webbseminarium om grisningsboxar för frigående suggor

SEGES Innovation delade med sig av kunskap och erfarenheter när PigProgress höll ett internationellt webbseminarium om frigående, digivande suggor.

Read more about Danmarks foodservice är ett viktigt livsmedelssegment

Nyheter, 27.januari 2022

Danmarks foodservice är ett viktigt livsmedelssegment

Den danska foodservicesektorn har upplevt en markant nedgång i omsättning under pandemin. Samtidigt har nedstängningen av samhället skapat nya möjligheter.

Read more about Trots pandemin snurrar hjulen i den danska grisbranschen

Nyheter, 27.januari 2022

Trots pandemin snurrar hjulen i den danska grisbranschen

Trots ännu en coronavåg med restriktioner har den danska livsmedelsindustrin fortsatt att leverera livsmedel till landets butikshyllor.

Read more about Bagels med skinksallad och spenatsallad med linser

Nyheter, 28.februari 2022

Bagels med skinksallad och spenatsallad med linser

Månadens recept.

Read more about 2022 tigerns år: En kort inblick i den kinesiska marknaden

Nyheter, 28.februari 2022

2022 tigerns år: En kort inblick i den kinesiska marknaden

Den första februari firade en stor del av världens befolkning kinesiskt nyår. Kina är idag en av de viktigaste marknaderna för dansk livsmedelsexport.

Read more about Ny analys kartlägger danskarna: Här är de 6 konsumenttyperna

Nyheter, 28.februari 2022

Ny analys kartlägger danskarna: Här är de 6 konsumenttyperna

En ny konsumentanalys från Landbrug & Fødevarer har undersökt danska konsumenter och deras relation till mat.

Read more about International Climate Conference hålls på danskt initiativ

Nyheter, 28.februari 2022

International Climate Conference hålls på danskt initiativ

En internationell klimatkonferens kommer att hållas i Danmark den 8 och 9 september 2022.

Read more about Nytt danskt experiment med kuvöser för spädgrisar

Nyheter, 28.februari 2022

Nytt danskt experiment med kuvöser för spädgrisar

En kuvös för nyfödda spädgrisar gör att hela kullen kan stanna hos sin sugga, vilket minskar behovet av disuggor.

Read more about 12 åtgärder till en hållbar utveckling i grisstallen

Nyheter, 28.februari 2022

12 åtgärder till en hållbar utveckling i grisstallen

En katalog över åtgärder för hållbar utveckling i grisstallen ska inspirera grisuppfödare i arbetet med miljöfrågor, socialt ansvar och ledning av grisstallen.

Read more about Kikärtskotletter med fräsch melonsallad

Nyheter, 31.mars 2022

Kikärtskotletter med fräsch melonsallad

Månadens recept.

Read more about Grön vision: Jordbruksgödsel viktig för biodrivmedel

Nyheter, 31.mars 2022

Grön vision: Jordbruksgödsel viktig för biodrivmedel

I framtiden kommer färjorna till och från Bornholm att gå på biogas som framställs av gödsel, delvis från öns egen jordbruksproduktion.

Read more about Senaste statistik: Klimatavtrycket inom dansk grisuppfödning

Nyheter, 31.mars 2022

Senaste statistik: Klimatavtrycket inom dansk grisuppfödning

Dansk grisnäring har som mål att leverera grisar i världsklass. Därför arbetar grisuppfödare målmedvetet för att upprätthålla de höga kraven.

Read more about Fem fakta om antibiotikaanvändning i dansk grisuppfödning

Nyheter, 31.mars 2022

Fem fakta om antibiotikaanvändning i dansk grisuppfödning

I många år har Danmark engagerat sig i användandet av antibiotika i djuruppfödningen. Antibiotika används för att behandla sjuka djur.

Read more about Juni 2022 – Utfasning av medicinsk zink

Nyheter, 31.mars 2022

Juni 2022 – Utfasning av medicinsk zink

Den 25 juni i år upphör användningen av medicinsk zink i den danska grisuppfödningen.

Read more about Dessa livsmedel prioriterar danskarna till grillmiddagen

Nyheter, 29.april 2022

Dessa livsmedel prioriterar danskarna till grillmiddagen

Våren och sommaren står för dörren. För 70 % av de danska konsumenterna betyder det att grillen tänds allt oftare och att middagen består av grillat.

Read more about Lantbrukets digitala klimaverktyg

Nyheter, 29.april 2022

Lantbrukets digitala klimaverktyg

Nu finns det ett verktyg för att beräkna klimatavtrycket för gårdar i Danmark. ESGreen Tool ska stödja lantbrukarnas framtida val av klimatåtgärder.

Read more about Hållbart griskött – mer för mindre

Nyheter, 29.april 2022

Hållbart griskött – mer för mindre

Ett målmedvetet avelsarbete, ny kunskap om bästa möjliga fodersammansättning samt bättre hälso- och produktionsförhållanden har ökat produktiviteten.

Read more about Thai-sandwich

Nyheter, 31.maj 2022

Thai-sandwich

Månadens recept.

Read more about Matsvinn tar mer plats i danskarnas vardag

Nyheter, 31.maj 2022

Matsvinn tar mer plats i danskarnas vardag

40 procent av danskarna gör allt större insatser för att minska matsvinnet.

Read more about Svenska konsumenter prioriterar klimat och hållbarhet

Nyheter, 31.maj 2022

Svenska konsumenter prioriterar klimat och hållbarhet

Sverige är en av Danmarks viktigaste exportmarknader. Därför fokuserar på svenskarnas prioriteringar när det gäller val av mat.

Read more about Kunskapsutbyte och belöning av framstående insatser

Nyheter, 31.maj 2022

Kunskapsutbyte och belöning av framstående insatser

Hållbarhet och klimat är två områden som dominerar den danska livsmedelsbranschen.

Read more about Den internationella konferensen Zero Zinc Summit återvänder!

Nyheter, 31.maj 2022

Den internationella konferensen Zero Zinc Summit återvänder!

Från och med den 26 juni i år är det inte längre tillåtet att använda zink för att behandla avvänjningsdiarré hos smågrisar inom EU.

Read more about Dansk Griskongress 2022 – Save the date

Nyheter, 29.juni 2022

Dansk Griskongress 2022 – Save the date

Den danska grisbranschens största evenemang hålls i Herning den 25-26 oktober. Boka in detta i kalendern redan nu!

Read more about Konsumentanalys: Oro för kriget i Ukraina, stigande priser

Nyheter, 29.juni 2022

Konsumentanalys: Oro för kriget i Ukraina, stigande priser

Danskarnas förtroende har sjunkit kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut. Danskarna är särskilt oroade över stigande priser på mat, energi och drivmedel.

Read more about Gemensam metod för att beräkna fodrets klimatavtryck

Nyheter, 29.juni 2022

Gemensam metod för att beräkna fodrets klimatavtryck

En stor del av lantbrukets klimatavtryck kommer från tamdjursuppfödningen, där fodret utgör en stor del av det totala klimatavtrycket.

Read more about Ny statistik ger inblick i dansk grisuppfödning

Nyheter, 29.juni 2022

Ny statistik ger inblick i dansk grisuppfödning

Den danska exporten av griskött har fortsatt att växa under 2021, trots en minskad export till de två största marknaderna.

Read more about Filémedaljonger

Nyheter, 29.september 2022

Filémedaljonger

Månadens recept.

Read more about Lantbrukare visar upp sina gårdar

Nyheter, 29.september 2022

Lantbrukare visar upp sina gårdar

Danska bönder öppnar gärna upp sina gårdar och stall för konsumenterna. Det är viktigt att konsumenterna har möjlighet att se hur djuren mår.

Read more about Årsstatistik för dansk grisproduktion 2021

Nyheter, 29.september 2022

Årsstatistik för dansk grisproduktion 2021

Under 2021 har den danska grisuppfödningen stått inför ett antal utmaningar som orsakats av förändrad efterfrågan och oroligheter på den globala marknaden.

Read more about Dansk griskongress är tillbaka! Anmäl dig nu

Nyheter, 29.september 2022

Dansk griskongress är tillbaka! Anmäl dig nu

Den 25-26 oktober 2022 kommer SEGES Innovation att hålla sin årliga griskongress i Herning, Danmark. Evenemanget är det största inom dansk grisuppfödning.

Read more about Save the Date: Think Piglet-kongressen 21-22 september 2023

Nyheter, 31.oktober 2022

Save the Date: Think Piglet-kongressen 21-22 september 2023

Danska uppfödare har fått nya riktlinjer för utfodring av grisar sedan utfasningen av zink trädde i kraft den 26 juni 2022.

Read more about Grisgödsel skapar grön/hållbar gas

Nyheter, 31.oktober 2022

Grisgödsel skapar grön/hållbar gas

Nedan kan du läsa en solskenshistoria från Lemvig kommun, som har möjlighet att bli självförsörjande på grön gas.

Read more about De nya åtgärderna mot avvänjningsdiarré

Nyheter, 31.oktober 2022

De nya åtgärderna mot avvänjningsdiarré

SEGES Innovation har tillsammans med andra partner tagit fram effektiva metoder för att bekämpa diarré hos smågrisar.

Read more about Nya mål för djuromsorgen inom grissektorn

Nyheter, 31.oktober 2022

Nya mål för djuromsorgen inom grissektorn

Hållbar utveckling inom livsmedelsproduktionen står högt på listan över aktuella forskningsområden, på grund av den stora utvecklingspotentialen.

Read more about Kålrabbimos med bitter sallad och fläskkarré

Nyheter, 30.november 2022

Kålrabbimos med bitter sallad och fläskkarré

Månadens recept.

Read more about Utfodring med lägre klimatavtryck

Nyheter, 30.november 2022

Utfodring med lägre klimatavtryck

Den årliga företagsbesiktningen har fokus på att undersöka produktiviteten hos olika företags foderblandningar med lägre klimatavtryck.

Read more about Den årliga griskongressen i Herning

Nyheter, 30.november 2022

Den årliga griskongressen i Herning

Tuffa tider men med ljusa framtidsutsikter.

Read more about Framtidens grisar: lösgående, klimatneutrala, hela svansar

Nyheter, 30.november 2022

Framtidens grisar: lösgående, klimatneutrala, hela svansar

I september 2022 presenterade den danska grissektorn sin vision för framtiden för dansk gris- och grisköttsproduktion.

Read more about Fläskstek med sellerisallad på päron

Nyheter, 19.december 2022

Fläskstek med sellerisallad på päron

Månadens recept.

Read more about Think Piglet Health & Nutrition 2023

Nyheter, 19.december 2022

Think Piglet Health & Nutrition 2023

L&F Gris, i samarbete med SEGES Innovation, bjuder in forskare och experter från hela världen till konferensen i Think Piglet Health & Nutrition i Köpenhamn.

Read more about Lösgående suggor ger nya möjligheter

Nyheter, 19.december 2022

Lösgående suggor ger nya möjligheter

Stallinredning, övervakning och kompletterande näring till spädgrisar är några av de punkter som framtidens grisuppfödare ska ta ställning till.

Read more about Stort intresse för klima i dansk grisuppfödning

Nyheter, 19.december 2022

Stort intresse för klima i dansk grisuppfödning

Det var stor uppslutning när Landbrug & Fødevarer och Landbrug & Fødevarer Gris fanns representerade på Deutscher Fleischkongress i Mainz.

Read more about Årets rätt med gris

Nyheter, 19.december 2022

Årets rätt med gris

Mattävlingen Årets rätt med gris har genomförts för 11:e gången.

Read more about Frikassé av karré med gulbetor och grov senapssås

Nyheter, 24.februari 2023

Frikassé av karré med gulbetor och grov senapssås

Månadens recept.

Read more about Klimatåtgärder ska ersätta byråkratin inom jordbruket

Nyheter, 24.februari 2023

Klimatåtgärder ska ersätta byråkratin inom jordbruket

När den nya danska regeringen presenterade sitt regeringsunderlag i 2022, var det med ett erkännande av och förtroende för näringslivets höga ambitioner.

Read more about Ny teknisk lösning kan minska klimatpåverkan

Nyheter, 24.februari 2023

Ny teknisk lösning kan minska klimatpåverkan

Det danska jordbruket arbetar hårt för att minska utsläppen av växthusgaser, och ny grön teknik är en viktig del av lösningen.

Read more about Danska detaljhandlare sluter upp bakom Bedre Dyrevelfærd

Nyheter, 24.februari 2023

Danska detaljhandlare sluter upp bakom Bedre Dyrevelfærd

Den danska detaljhandelskedjan Coop ansluter sig till den danska regeringens djuromsorgsmärke och märkningssystemet Bedre Dyrevelfærd.

Read more about Trender för grisköttet 2023

Nyheter, 24.februari 2023

Trender för grisköttet 2023

Under första halvåret förväntas 10-15 procent färra grisar att slakta i Danmark. Det finns flera anledningar till detta.

Read more about Danmarks livsmedelsexport slog rekord 2022

Nyheter, 24.februari 2023

Danmarks livsmedelsexport slog rekord 2022

Den danska livsmedelsbranschen nådde nya höjder under 2022 med rekordstor export, vilket gynnar både dansk ekonomi och välfärd.

Read more about Jordärtskockor och fläskkött i curry, kokos och röda linser

Nyheter, 29.mars 2023

Jordärtskockor och fläskkött i curry, kokos och röda linser

Månadens recept.

Read more about 20 särskilda bestämmelser i Danmark

Nyheter, 29.mars 2023

20 särskilda bestämmelser i Danmark

Danmark uppfyller alla EU:s djurskyddskrav och på många fokusområden överträffar dansk grisnäring EU-kraven.

Read more about Danska grisar bland de mest effektiva i världen

Nyheter, 29.mars 2023

Danska grisar bland de mest effektiva i världen

Enligt de senaste InterPIG-siffrorna (2021) är Danmark ett av de mest produktiva länderna i världen när det kommer till grisuppfödning.

Read more about Töm gödsel ofta så minskar klimatavtrycket

Nyheter, 29.mars 2023

Töm gödsel ofta så minskar klimatavtrycket

Genom att tömma gödsel ofta minskar metanbildningen. Här kan du läsa hur det fungerar, samt information om nya föreskrifter för dansk grisproduktion.

Read more about Agri-Food & Climate Circle 2023

Nyheter, 29.mars 2023

Agri-Food & Climate Circle 2023

Inom jordbruks- och livsmedelsindustrin arbetar forskare och företag hårt för att hitta lösningar som kombinerar ny kunskap, teknologier och strategier.

Read more about Besk sallad med saltade svarta vinbär och grillat grishjärta

Nyheter, 28.april 2023

Besk sallad med saltade svarta vinbär och grillat grishjärta

Månadens recept.

Read more about International Agri Food & Climate Circle 2023

Nyheter, 28.april 2023

International Agri Food & Climate Circle 2023

Häng med på den internationella konferensen Agri-Food & Climate Circle, som ärvi Köpenhamn den 10-11 maj 2023.

Read more about Örthummus och nuggets av griskött

Nyheter, 30.maj 2023

Örthummus och nuggets av griskött

Månadens recept.

Read more about Frekvent gödseltömning krav i grisstall

Nyheter, 30.maj 2023

Frekvent gödseltömning krav i grisstall

Från 1 maj är det ett lagstiftat krav att frekvent gödseltömning ska ske i befintliga slaktgrisstall och i alla nya grisstall.

Read more about Ny klimatmärkning för den gröna omställningen

Nyheter, 30.maj 2023

Ny klimatmärkning för den gröna omställningen

En ny klimatmärkning ska hjälpa konsumenten att göra klimatvänliga val. Samtidigt ska klimatmärkningen också fungera som en motiverande faktor för företag.

Read more about Facts & Figures

Nyheter, 30.maj 2023

Facts & Figures

I den senaste upplagan av "Facts & Figures" kan du lära dig mer om danskt jordbruk och livsmedelsproduktion.

Read more about Danskarnas inställning till klimat och hållbarhet

Nyheter, 30.maj 2023

Danskarnas inställning till klimat och hållbarhet

Danska konsumenter vill generellt förändra sina vanor med hänsyn till klimat- och hållbarhet.

Read more about Stora ambitioner med pyrolysteknik

Nyheter, 30.maj 2023

Stora ambitioner med pyrolysteknik

Pyrolys är ett energieffektivt sätt att ta bort CO2 från atmosfären.

Read more about Sprängd fläskfilé med sparrisfrikassé

Nyheter, 30.juni 2023

Sprängd fläskfilé med sparrisfrikassé

månadens recept.

Read more about Effektiv ny design förenklar grisvaccination

Nyheter, 30.juni 2023

Effektiv ny design förenklar grisvaccination

De nya Twistpak-flaskorna med vaccin, som utvecklats av Boehringer Ingelheim, gör det möjligt att blanda två vacciner mot ofta förekommande sjukdomar hos grisar

Read more about En klimatvänlig vardag i grisstallen

Nyheter, 30.juni 2023

En klimatvänlig vardag i grisstallen

Vardagen i grisstallen är avgörande för hur stor klimatpåverkan är på ett kilo griskött. Det behöver inte vara förenat med extra kostnader.

Read more about Danska grisuppfödare har fått en bra start med PRRS-planen

Nyheter, 30.juni 2023

Danska grisuppfödare har fått en bra start med PRRS-planen

Planen har fått en bra start och de danska bönderna har visat stort stöd för planen.

Read more about Sofari

Nyheter, 30.juni 2023

Sofari

På årets Sofari dök hela 6 000 danskar upp för en lärorik o dag på elva gårdar med danska ekologiska grisar.

Read more about Klimatplan 2030

Nyheter, 30.juni 2023

Klimatplan 2030

Den danska jordbruks- och livsmedelsindustrins nya klimatplan har potential att minska CO2e-utsläppen med mellan 6,7 och 9,3 miljoner ton till 2030.

Read more about Spenatsallad med hallon och fläsksvålar.

Nyheter, 04.juli 2023

Spenatsallad med hallon och fläsksvålar.

Månadens recept.

Read more about Lasagne med fetaost och quinoasallad

Nyheter, 28.september 2023

Lasagne med fetaost och quinoasallad

Månadens recept

Read more about Dansk griskongress 2023: anmäl dig nu!

Nyheter, 28.september 2023

Dansk griskongress 2023: anmäl dig nu!

Var med när den danska grisuppfödningens största branschevenemang äger rum den 24-25 oktober. Anmälan är öppen.

Read more about Möt oss på ANUGA

Nyheter, 28.september 2023

Möt oss på ANUGA

Är du intresserad av att träffa oss på ANUGA? Vi finns representerade i den stora danska ekologiska montern i hall 5, monter D061-F068.

Read more about Måttlig ökning av antalet danska slaktgrisar

Nyheter, 28.september 2023

Måttlig ökning av antalet danska slaktgrisar

En tillväxt på 2,6 % i grisbeståndet och 6,2 % i antalet slaktgrisar i Danmark under det senaste kvartalet kan vara ett tecken på en vändning på marknaden.

Read more about Hangrisar i dansk grisuppfödning

Nyheter, 28.september 2023

Hangrisar i dansk grisuppfödning

Under de senaste sex månaderna har danska grisbönder kunnat öka uppfödningen av hangrisar. Flera slakterier har gjort detta möjligt.

Read more about Väderbeständiga växter är framtidens foder

Nyheter, 28.september 2023

Väderbeständiga växter är framtidens foder

Det finns ett stort behov av innovativa lösningar för jordbruket på grund av de klimatförändringar som hotar jordbrukets livskraft.

Read more about Lägg saftiga kotletter på grillen

Nyheter, 04.juli 2023

Lägg saftiga kotletter på grillen

Ljumma kvällar betyder grilltid. Unna dig själv och dina nära en god måltid med grillat kött.

Read more about Proteinkällor och deras kvalitet:

Nyheter, 28.april 2023

Proteinkällor och deras kvalitet:

Proteiner har en viktig funktion för kroppen, eftersom de bland annat hjälper till att reglera kroppstemperatur, energinivåer och värmeproduktion.

Read more about Lösdrift är framtiden för danska suggor

Nyheter, 28.april 2023

Lösdrift är framtiden för danska suggor

Danska slakterier presenterade en gemensam vision för sektorn med en tydlig rekommendation om att lösdrift är framtiden för danska suggor.

Read more about Biogas: Stora möjligheter att uppfylla EU:s klimatkrav

Nyheter, 28.april 2023

Biogas: Stora möjligheter att uppfylla EU:s klimatkrav

EU:s klimatkrav har länge varit ett hett debatterat ämne i hela unionen.

Read more about Nytänkande kring grisfoder kan minska koldioxidavtrycket

Nyheter, 28.april 2023

Nytänkande kring grisfoder kan minska koldioxidavtrycket

Företag och forskare gått samman för att minska koldioxidavtrycket för grisfoder.

Read more about Prediktiv mikrobiologi - ett oumbärligt verktyg

Nyheter, 04.juli 2023

Prediktiv mikrobiologi - ett oumbärligt verktyg

Hållbarhet är en viktig konkurrensfaktor vid försäljning av färskt kött och bearbetade köttvaror.

Read more about Think Piglet

Nyheter, 04.juli 2023

Think Piglet

Internationell konferens om djuromsorg och grisuppfödning.

Read more about Obalans när miljöaspekter ingår i NNR

Nyheter, 31.oktober 2023

Obalans när miljöaspekter ingår i NNR

De uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023, publicerades i juni 2023. Rekommendationerna har debatterats mycket i både Norge och Sverige.

Read more about Ny tysk konsumentanalys

Nyheter, 31.oktober 2023

Ny tysk konsumentanalys

Tyska konsumenter är medvetna konsumenter som bland annat bryr sig om den egna hälsan och omvärlden.

Read more about THINK Piglet 2023: Minskad spädgrisdödlighet och omsorg

Nyheter, 31.oktober 2023

THINK Piglet 2023: Minskad spädgrisdödlighet och omsorg

Ökad överlevnad, högre produktivitet samt bättrehälsa hos spädgrisar samt motståndskraft stod i fokus när experter från hela världen bidrog med erfarenheter.

Read more about Möt oss i november på Deutscher Fleisch Kongress 2023

Nyheter, 31.oktober 2023

Möt oss i november på Deutscher Fleisch Kongress 2023

Läs mer om danska initiativ inom djurhälsa, sjukdomsbekämpning och minskning av antibiotikaanvändning i dansk grisproduktion.

Read more about Rostade apelsinmorötter med kryddig grisfilé

Nyheter, 31.oktober 2023

Rostade apelsinmorötter med kryddig grisfilé

Njut av denna läckra rätt med mör, kryddig grisfilé och morötter bakade med apelsinmarinad.

Read more about Köttakademi för svensk detaljhandel och foodservice

Nyheter, 30.november 2022

Köttakademi för svensk detaljhandel och foodservice

Köttakademien för svensk detaljhandel och foodservice var tillbaka efter några års uppehåll på grund av pandemin.

Read more about Griskongress 2023: Framtiden för dansk grisuppfödning

Nyheter, 27.november 2023

Griskongress 2023: Framtiden för dansk grisuppfödning

När Griskongressen hölls i Herning den 24-25 oktober låg fokus på att förbereda nästa generations grisuppfödare och dansk grisuppfödnings framtid.

Read more about Danish Crown trimmar och satsar på förädling

Nyheter, 27.november 2023

Danish Crown trimmar och satsar på förädling

Marknaden för dansk grisnäring har förändrats snabbt. För att öka konkurrenskraften genomför till exempel DC ett åtgärdsprogram för att minska kostnader.

Read more about Återvinning av blod ger smakförstärkande egenskaper

Nyheter, 27.november 2023

Återvinning av blod ger smakförstärkande egenskaper

Forskningsinsatser har utvecklat en process för återvinning av blod från dansk slaktgrisproduktion.

Read more about Danska grisar är ännu i världseliten

Nyheter, 27.november 2023

Danska grisar är ännu i världseliten

Produktivitet och billigt foder gör Danmark till ett av de länder som har lägst produktionskostnader i Europa - trots högre priser och löner.

Read more about Danska grisbranschen: De senaste siffrorna och trenderna

Nyheter, 27.november 2023

Danska grisbranschen: De senaste siffrorna och trenderna

Vi kan nu dela de senaste uppdateringarna från den danska grisbranschen. Med de senaste siffrorna från 2022 finns det några intressanta trender att notera.

Read more about Förbättrad djuromsorg eller minskad klimatpåverkan?

Nyheter, 27.november 2023

Förbättrad djuromsorg eller minskad klimatpåverkan?

Forskare från Köpenhamns universitet har publicerat en ny studie som visar att konsumenter hellre betalar för bättre djuromsorg än minskad klimatpåverkan.

Read more about Pärlkorn med gräddfil, koriander och chili-con-gris

Nyheter, 27.november 2023

Pärlkorn med gräddfil, koriander och chili-con-gris

Månadens recept.

Read more about Inhemska proteinalternativ

Nyheter, 27.oktober 2021

Inhemska proteinalternativ

Danska forskare driver olika forskningsprojekt för att hitta alternativ till importerad soja. Två projekt är särskilt lovande.

Read more about Inga läkemedelsrester i danskt griskött

Nyheter, 27.oktober 2021

Inga läkemedelsrester i danskt griskött

Den årliga undersökningen visar att konsumenterna inte behöver oroa sig för varken läkemedelsrester eller förbjudna hormoner när de äter griskött.

Read more about Medicinsk zink fasas ut

Nyheter, 27.oktober 2021

Medicinsk zink fasas ut

I juni 2022 förbjuds användningen av medicinsk zink inom EU. Det drivits både av omsorg för klimatet och en oro för att ämnet kan leda till resistens.

Read more about Globalt klimatprojekt lanserar 15 förslag

Nyheter, 27.oktober 2021

Globalt klimatprojekt lanserar 15 förslag

Just nu har projektet lanserat 15 rekommendationer som kan ge fler globala klimateffekter.

Read more about Avtal om grön omställning på plats

Nyheter, 27.oktober 2021

Avtal om grön omställning på plats

Den 4 oktober 2021 var avtalet om grön omställning av danskt jordbruk klart. Det blev ett brett avtal som ingicks av de politiska partierna.

Read more about Visar vägen framåt

Nyheter, 27.oktober 2021

Visar vägen framåt

Fler än 9 av 10 djurtransporter rengörs när lastbilarna passerar den danska gränsen.

Read more about Alternativt protein på spåren

Nyheter, 30.september 2021

Alternativt protein på spåren

Inhemskt växtprotein ska i framtiden i största möjliga mån ersätta importerad soja i djurfoder i Danmark. Branschen jobbar med att driva på utvecklingen.

Read more about Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Nyheter, 30.september 2021

Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Årsrapporten om den danska grisuppfödningen 2020 har precis kommit. Läs mer om årsstatistiken här!

Read more about Analys: Så är danskarnas köttkonsumtion

Nyheter, 30.september 2021

Analys: Så är danskarnas köttkonsumtion

I en ny studie av Landbrug & Fødevarers analysavdelning har man jämfört data mellan olika analyskällor för att undersöka danskarnas köttkonsumtion.

Read more about Griskongressen 2021 är tillbaka

Nyheter, 30.september 2021

Griskongressen 2021 är tillbaka

Den 26 och 27 oktober 2021 kommer SEGES Svineproduktion att hålla den årliga griskongressen i Herning, Danmark.

Read more about Lösdrift samlar internationella experter online

Nyheter, 30.september 2021

Lösdrift samlar internationella experter online

50 forskare och branschpersonal från över 20 länder samlades för att dela erfarenheter och kunskap om lösgående, digivande suggor vid en online-workshop.

Read more about Danmark hindrar afrikansk svinpest att nå landet

Nyheter, 30.september 2021

Danmark hindrar afrikansk svinpest att nå landet

Dansk grisuppfödning är inte bara viktig för dansk export. Ännu viktigare är de enskilda bönderna som är direkt beroende av sin produktion.

Read more about Lägre användning av antibiotika för tamdjur i Europa

Nyheter, 20.december 2023

Lägre användning av antibiotika för tamdjur i Europa

Användningen i Danmark var 34,1 mg per kg djur. Danmark använde 57 % mindre antibiotika till danska tamdjur än det europeiska genomsnittet.

Read more about EU-kommissionen lägger fram lagförslag om djurtransporter

Nyheter, 20.december 2023

EU-kommissionen lägger fram lagförslag om djurtransporter

Europeiska kommissionen har föreslagit nya regler för transport av djur. Förslagen är långtgående, men löser inte de utmaningar som finns i hela EU.

Read more about Grisen står i centrum för dansk gastronomi

Nyheter, 20.december 2023

Grisen står i centrum för dansk gastronomi

Priset 2023 gick till ikoniska Svinkløv Badehotel, som leds av souschefen Oliver Bendi, vars rätt imponerade på domarna med sina fantastiska smaker.

Read more about Grisstek av kotlettrad med balsamicosauterad rödkål

Nyheter, 20.december 2023

Grisstek av kotlettrad med balsamicosauterad rödkål

Månadens recept.

Read more about Rapport betonar fortsatt hur viktigt jordbruket är

Nyheter, 30.juni 2021

Rapport betonar fortsatt hur viktigt jordbruket är

Den helt nya WRI-rapporten, som publicerades i maj 2021, följer upp den tidigare rapporten med fokus på hur klimatmålen inom jordbruket kan uppnås.

Read more about Konsumenttrender i kölvattnet av Corona

Nyheter, 30.juni 2021

Konsumenttrender i kölvattnet av Corona

COVID-19 har påverkat konsumenternas beteende. Hälsa, välbefinnande och trygghet är alla ämnen som konsumenterna har blivit mer medvetna om genom pandemin.

Read more about Grisuppfödningen bidrar till framtidens hållbara teknik

Nyheter, 30.juni 2021

Grisuppfödningen bidrar till framtidens hållbara teknik

SkyClean är den banbrytande tekniken som genom en pyrolysprocess av bl.a. restfibrer från biogas och resthalm kan halvera jordbrukets utsläpp av växthusgaser.

Read more about Smittskydd har högsta prioritet

Nyheter, 30.juni 2021

Smittskydd har högsta prioritet

Ytterst god hygien är grunden för ett effektivt smittskydd. I Danmark görs mycket för att smittsamma djursjukdomar inte ska komma in i landet.

Read more about Förmågan att göra världens livsmedelsproduktion mer hållbar

Nyheter, 30.juni 2021

Förmågan att göra världens livsmedelsproduktion mer hållbar

I takt med ökat välstånd och en växande befolkning som lever längre, vill allt fler människor i världen ha tillgång till högvärdiga livsmedel.

Read more about Avelsarbete inom uppfödning bidrar till hållbar uppfödning

Nyheter, 27.maj 2021

Avelsarbete inom uppfödning bidrar till hållbar uppfödning

Fokuset på globala klimatförändringar och hur livsmedelsindustrin kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser är en prioriterad fråga.

Read more about Ny statistik om den danska grisbranschen 2020

Nyheter, 27.maj 2021

Ny statistik om den danska grisbranschen 2020

Trots ett år av instabilitet är hjulen fortfarande igång i den danska grisbranschen. I följande avsnitt berättar vi om utvecklingen från 2010 till 2020.

Read more about Nytt smakhjul öppnar ännu fler möjligheter för griskött

Nyheter, 27.maj 2021

Nytt smakhjul öppnar ännu fler möjligheter för griskött

Griskött är med sina över 90 olika smaknyanser rikt på smak, kvalitet och textur. Men är det möjligt att känna skillnad på grisens kött mellan olika raser?

Read more about Dansk kvalitetssäkringshandbok 2021 har uppdaterats

Nyheter, 27.maj 2021

Dansk kvalitetssäkringshandbok 2021 har uppdaterats

Danska griskötts- och baconprodukter är kända och omtyckta över hela världen.

Read more about Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

Nyheter, 28.april 2021

Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

Dansk gris- och mjölkproduktion har ett av de lägsta klimatavtrycken i världen.

Read more about Minska livsmedelsindustrins klimatavtryck

Nyheter, 28.april 2021

Minska livsmedelsindustrins klimatavtryck

Om arbetet för ett bättre klimat ska lyckas är det viktigt att tänka globalt.

Read more about Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning

Nyheter, 28.april 2021

Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning

Genom att beräkna klimatavtrycket i grisarnas foder hjälper ett särskilt klimatverktyg grisuppfödarna att minska koldioxidutsläppen från uppfödningen.

Read more about Vaccin ska ersätta medicinsk zink

Nyheter, 28.april 2021

Vaccin ska ersätta medicinsk zink

I nära samarbete med Köpenhamns universitet arbetar SEGES Svineproduktion för närvarande med ett vaccin som ska minska antibiotikaförbrukningen.

Read more about Danmarks ledande position inom ekologi

Nyheter, 28.april 2021

Danmarks ledande position inom ekologi

Mätt per capita konsumerar den danska befolkningen mest ekologisk mat i världen.

Read more about Dansk grisuppfödning och export fortsatt stark

Nyheter, 29.mars 2021

Dansk grisuppfödning och export fortsatt stark

2020 har varit ett speciellt år på många sätt och pandemin har påverkat den danska livsmedelsindustrin.

Read more about Flexstöd i jordbruket: positivt för gröna omställningen

Nyheter, 29.mars 2021

Flexstöd i jordbruket: positivt för gröna omställningen

Den danska flexprocenten på 7 % av EU:s jordbruksstöd kommer att förlängas till 2022. Detta kan bidra positivt till den gröna omväxlingen i landsbygdsområdena.

Read more about Danskarna vill ändra beteende för att hjälpa till med klimat

Nyheter, 29.mars 2021

Danskarna vill ändra beteende för att hjälpa till med klimat

Landbrug & Fødevarer har för andra gången undersökt danskarnas attityder och prioriteringar inom hållbarhet med fokus på vad de själva vill bidra med.

Read more about Den perfekta smakupplevelsen med fläskkött

Nyheter, 29.mars 2021

Den perfekta smakupplevelsen med fläskkött

En ny analys undersöker vilka ingredienser som ska serveras tillsammans med grisköttet för att få en perfekt smakupplevelse? Svaret är häpnadsväckande.

Read more about Årets rätt med griskött - video

Nyheter, 29.februari 2024

Årets rätt med griskött - video

I den här videon kan du se mer om rätten från Svinkløv Badehotel, som vann titeln Årets rätt med gris 2023.

Read more about Värmande soppa

Nyheter, 29.februari 2024

Värmande soppa

Månadens recept.

Read more about Dansk forskning kan bidra till mer klimatanpassade grisar

Nyheter, 29.februari 2024

Dansk forskning kan bidra till mer klimatanpassade grisar

Forskare från Århus universitet i DK har genomfört en omfattande kartläggning av grisgener som kan bidra till den gröna omställningen inom grispuppfödningen.

Read more about Hemlagade grillkorvar

Nyheter, 06.augusti 2019

Hemlagade grillkorvar

Så här gör du hemlagade grillkorvar.

Read more about Grundfärs

Nyheter, 06.augusti 2019

Grundfärs

Vad kan kalv? Vi har tagit fram en grundfärs som både går snabbt att laga och ger massor av olika möjligheter.

Read more about Kalvköttbullar

Nyheter, 06.augusti 2019

Kalvköttbullar

Vad kan kalv? Se en film om hur du lagar kalvköttbullar med ramslök som serveras med blomkålsallad med sparris och citrondressing. Bon Appetit!

Read more about Kalvfärslimpa

Nyheter, 06.augusti 2019

Kalvfärslimpa

Vad kan kalv? I denna film lagar vi en köttfärslimpa på kalvkött med stekt svamp, timjan och akvavit, och till detta serveras en grönkål- och rotfruktsallad.

Read more about Nyckeltal för export av griskött 2023

Nyheter, 26.mars 2024

Nyckeltal för export av griskött 2023

Exporten av danskt griskött, inklusive biprodukter och spädgrisar 2023 minskade i volym, men ökade i värde.

Read more about Kött som en del av en hälsosam och varierad kost

Nyheter, 26.mars 2024

Kött som en del av en hälsosam och varierad kost

Det finns många skäl till att främja en varierad kost med kött, och det är viktigt att föra fram de vetenskapliga aspekterna.

Read more about Spädgrisarnas överlevnad ökar hos DanBred genetik

Nyheter, 26.mars 2024

Spädgrisarnas överlevnad ökar hos DanBred genetik

Under sommaren 2022 implementerade DanBred två nya metoder för spädgrisöverlevnad i aveln.

Read more about Spicy bowl

Nyheter, 26.mars 2024

Spicy bowl

Här är en enkel och god sallads-bowl med bara en gnutta kött.

Read more about Lantbrukets framtid börjar vid förhandlingsbordet

Nyheter, 23.april 2024

Lantbrukets framtid börjar vid förhandlingsbordet

Syftet med det danska samarbetet ”grön trepart” är bland annat att gemensamt formulera hur jordbruket kan minska sina CO2-utsläpp

Read more about Klimatvägen framåt för hållbart kött Foto: Danish Crown

Nyheter, 23.april 2024

Klimatvägen framåt för hållbart kött

Danish Crowns utvecklingsprogram "Klimatvägen" fokuserar på klimat, socialt ansvar, djurskydd och biologisk mångfald.

Read more about Danmark sätter ny standard för djuromsorg i EU Foto: Politiken.dk

Nyheter, 23.april 2024

Danmark sätter ny standard för djuromsorg i EU

Danmarks nya strategi för grisproduktionen sätter en ny standard och höjer ribban för EU:s djuromsorg med fokus på lösdrift.

Read more about Nytt avlesmål stärker suggorna Foto: Camilla Bønløkke, Effektivt Landbrug

Nyheter, 23.april 2024

Nytt avlesmål stärker suggorna

Suggors överlevnad är en ny egenskap inom DanBreds avelsmål för Landrace och Yorkshire.

Read more about Hjärtan i gräddsås - en klassisk rätt Foto: Landbrug & Fødevarer

Nyheter, 23.april 2024

Hjärtan i gräddsås - en klassisk rätt

Grishjärtan som har sjudit på svag värme. Så möra att de kan skäras med bara tungan.

Read more about Linspelsystem för slaktgrisstall Foto: SEGES Innovation

Nyheter, 21.maj 2024

Linspelsystem för slaktgrisstall

En studie från SEGES Innovation visar att metanutsläppen kan minska från gödsel i slaktgrisstallen.

Read more about WelFarmers ska främja omsorgen om grisar i EU

Nyheter, 21.maj 2024

WelFarmers ska främja omsorgen om grisar i EU

WelFarmers är ett nytt EU-projekt som ska främja praktiska lösningar utmaningar inom den europeiska grisproduktionens djuromsorg.

Read more about En titt på framtidens grisproduktion Foto: Landbrug & Fødevarer

Nyheter, 21.maj 2024

En titt på framtidens grisproduktion

Under 2024 förväntas en fortsatt svag nedgång i produktionen av griskött både i EU och globalt. Läs mer här.

Read more about Grillad sparris och grisfilé med bacon Foto: Landbrug & Fødevarer

Nyheter, 21.maj 2024

Grillad sparris och grisfilé med bacon

En enkel, snabb och läcker rätt för sommarens grillkvällar.