Foto: Landbrug og Fødevarer

Dansk grisuppfödning och export fortsatt stark

2020 har varit ett speciellt år på många sätt och pandemin har påverkat den danska livsmedelsindustrin. Såväl köttproducenter som livsmedelsföretag har fått tänka om för att hålla igång efterfrågan. Trots en tid med nedstängning för corona har den danska grisbranschen ändå hållit hjulen i rörelse.

Utveckling för Danmarks grisuppfödning
Trots pandemin ökade grisuppfödningen (slakt och export av grisar) med 0,9 miljoner (cirka 2,9 %) till 32.569.253 miljoner 2020 jämfört med 2019. Samtidigt har 1,02 miljoner (6,2 %) fler grisar slaktats 2020 jämfört med 2019.

Export och prognos
År 2020 uppgick exporten av griskött till EU till 953 567 ton. Den totala exporten av griskött till länder utanför EU ökade från 835 862 ton till 962 521 ton. Ökningen beror främst på en ökad efterfrågan av griskött från Kina.

Under pandemin år 2020 har den totala exporten av levande grisar minskat med 0,12 miljoner stycken (-0,8 %). Samtidigt har 1,02 miljoner fler grisar skickats till slakt i Danmark jämfört med året innan.

År 2021 förväntas grisuppfödningen i Danmark uppgå till 33,9 miljoner grisar. Enligt prognosen stiger uppfödningen med 1,3 miljoner grisar (4 %) jämfört med 2020. En del av ökningen beror på att betydligt fler grisar, som skulle slaktats 2020, istället kommer att slaktas 2021. Den totala exporten av levande grisar förväntas öka med 0,2 miljoner stycken (1,3 %) 2021 jämfört med 2020.

Jämförelsetal för grisuppfödning i Danmark 2018–2020, inkl. prognos för 2021