Foto: Landbrug og Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Inga läkemedelsrester i danskt griskött

Den årliga undersökningen från Fødevarestyrelsen visar att konsumenterna inte behöver oroa sig för varken läkemedelsrester eller förbjudna hormoner när de äter griskött. En viktig anledning är att grisuppfödarna följer de bestämmelser som finns om att grisar som fått medicin måste ha en karantäntiden innan de kan gå till slakt.

När konsumenterna ska laga köttbullar till middag kan de tryggt köpa danskt griskött. Det är säkert att köpa regionalt producerat griskött.

- Studien visar att grisuppfödarna har koll på karantäntiden innan djuren går till slakt. Jag är glad att höra att våra bönder har koll på produktionen och lägger vikt på att följa bestämmelserna på gårdarna, säger Christian Fink Hansen, sektordirektör på SEGES Svineproduktion.Dagliga prover
Fødevarestyrelsen tar dagliga prover på slakterierna och i samband med besättningsbesök i jordbruket. Det var bara i ett enda prov, som togs på ett slakteri, som laboratoriet hittade en sugga där gränsvärdet för antibiotika hade överskridits. Kontrollen bestod av prover från cirka 8000 grisar.

- Det är positivt att det bara finns en enda sugga med antibiotikarester bland de 8000 grisarna. Vi måste hålla oss till den danska grisuppfödningens fina tradition. säger Christian Fink Hansen.

Karantäntider vid grisuppfödning
Karantäntiderna för medicinerade grisar är viktiga, bland annat för att dansk grisuppfödningen är världsledande när det gäller produktion av griskött utan antibiotikarester. Grisuppfödarnas arbete med att informera om karantäntider innan slakt är avgörande för att ha en hög standard och konsumenternas förtroende för danskt griskött.

Läs även: Kvalitet