Foto: SEGES Innovation & Landbrug & Fødevarer

Foto: SEGES Innovation & Landbrug & Fødevarer

Den internationella konferensen Zero Zinc Summit återvänder!

Från och med den 26 juni i år är det inte längre tillåtet att använda zink för att behandla avvänjningsdiarré hos smågrisar inom EU. Det innebär ett antal utmaningar för grisnäringen. Därför arrangerar Landbrug & Fødevarer och SEGES Innovation återigen den internationella konferensen Zero Zinc Summit i Köpenhamn, som går av stapeln den 22 och 23 juni.

Fokus för Zero Zinc Summit är hur grisuppfödare kan säkerställa en hälsosam avvänjning av smågrisar utan att använda av medicinsk zink eller antibiotika. Avvänjningen ska ske utan att riskera djuromsorg, klimatavtryck och en effektiv uppfödning.

Läs även: Juni 2022 – Här är verktygen som används för att fasa ut användningen av medicinsk zink inom dansk grisuppfödning

SEGES Innovation har bjudit in ledande experter från hela världen för att sprida kunskap och väldokumenterad forskning på området. Det finns också möjlighet att delta i diskussionsrundor och frågestunder. På konferensen har alla möjlighet att dela med sig av erfarenheter och bidra till att hitta internationella avvänjningslösningar för smågrisar.

Anmäl dig här för att säkra en plats på Zero Zinc Summit 2022 och för att se programmet för årets konferens.

Läs även: Medicinsk zink fasas ut

Läs även: Vaccin ska ersätta medicinsk zink