Foto: colourbox.dk

Foto: colourbox.dk

Marknadsinsikt: Svenska konsumenter prioriterar klimat och hållbarhet – men hur används köttet på den svenska tallriken?

Sverige är en av Danmarks viktigaste exportmarknader. Därför fokuserar på svenskarnas prioriteringar när det gäller val av mat. Klimat och hållbarhet är två viktiga frågor, men hur används köttet på den svenska tallriken?

De svenska konsumtionsvanorna kännetecknas av både konsumenternas hälsa och välmående, men även omvärldsfaktorer. De flesta svenska konsumenterna försöker äta varierat och inte för mycket. Över 40 procent av de svenska konsumenterna är också bekymrade för både klimatförändringar och djuromsorg. Det är särskilt de yngre konsumenterna som fokuserar på klimatförändringarna och mindre matsvinn.

 

Cirka 40 procent av de svenska konsumenterna fokuserar också på antibiotika och bekämpningsmedel samt kemikalierester i livsmedlen.

Svenska konsumenter har ett stort intresse för klimatvänlig mat
I takt med att klimatmedvetenheten ökar har fler konsumenter i Sverige börjat intressera sig för klimatvänlig mat. Mer än hälften av svenskarna håller med, eller håller helt med, om att de blivit mer intresserade av att äta klimatvänligt. Det indikerar att även svenska konsumenter kommer att fokusera mer på klimatvänlig mat i framtiden.

 

På samma sätt uppger 6 av 10 svenska konsumenter att de i viss eller stor utsträckning tänker på matens klimatavtryck och hållbarhet när de handlar.

Vidare uppger mer än hälften av de svenska konsumenterna att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att maten är ekologiskt producerad. 7 av 10 svenska konsumenter uttrycker också att de har fokus på djuromsorg.

Kött på gaffeln: Köttets goda smak är i högsätet
Kött är en viktig del av svenskarnas måltider. Särskilt fågel finns ofta på konsumenternas tallrikar. Ungefär hälften av de svenska konsumenterna har dessutom griskött på gaffeln minst en gång i veckan. Fågel anses vara en lämplig köttyp som vardagsmat. Griskött bedöms av konsumenterna att vara lättlagat och användbart i många rätter.

Källa: Kantar & Wilke för Landbrug & Fødevarer 2021 (n=1008). Andelen kalvkött och lamm/får ingår inte i tabellen.

Växtbaserad mat har medvind på den svenska marknaden
Även om kött spelar en stor roll för majoriteten av svenska konsumenters matvanor är det också en betydande andel konsumenter som uppgett att de har dragit ner på mängden kött de senaste två åren. 30 % anger att kött och grönsaker spelar lika stor roll på tallriken. Växtbaserad kost har medvind i Sverige, där nästan var femte svensk beskriver sig som flexitarian. Svenska konsumenter uppger att de har dragit ner på köttkonsumtionen för sin egen hälsa som primär orsak.

Konsumenttrender på olika marknader
Svenska konsumenter anser att deras egna livsmedel är av högsta kvalitet och säkerhet. Utöver den inhemska marknaden anses danska livsmedel ge bra valuta för pengarna.

Datainsamlingen om den svenska marknaden är en av tre utvalda exportmarknader. De andra två marknaderna är Japan och Storbritannien. Även om det är tre olika exportmarknader är det möjligt att jämföra trender och skillnader i konsumenternas matvanor och prioriteringar. Till exempel upplever både brittiska och svenska konsumenter en allmän oro för klimatförändringarna. Vidare prioriterar båda konsumentgrupperna hållbarhet och hälsa. På båda marknaderna spelar kött en stor roll på konsumentens tallrik. Däremot har den växtbaserade kosten fått mer medvind på den svenska marknaden jämfört med den brittiska.

Fakta bakom analysen av den svenska marknaden
Analysen baseras på data som samlats in från Kantars paneler med projektledning av Wilke för Landbrug & Fødevarer i juli 2020. I undersökningen deltog 1 008 representativt utvalda svenskar i åldern 18-70 år. Analysen har utarbetats av avdelningen Marknadsanalys, Konsumentekonomi & Statistik på Landbrug & Fødevarer.

Marknadsanalyserna för Sverige, Japan och Storbritannien finns att läsa här.