Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Grisgödsel skapar grön/hållbar gas

Nedan kan du läsa en solskenshistoria från Lemvig kommun, som har möjlighet att bli självförsörjande på grön gas. I skrivande stund har Lemvig kommun en biogasanläggning som byggts av det innovativa företaget Lemvig Biogas och som producerar biogas av gödsel från boskap.

Lemvigs kommun har höga ambitioner när det gäller hållbar utveckling och har en egen klimathandlingsplan, DK2020. I klimathandlingsplanen anges att kommunen har som mål att minska koldioxidutsläppen med 45 procent fram till 2030. För att uppfylla denna höga ambitionsnivå har det nystartade företaget Lemvig Green Development börjat bygga en ny biogasanläggning. Den nya biogasanläggningen kommer att producera biogas av gödsel från de grisar som inte redan används i Lemvig Biogas produktion. Strategin understryker hur Lemvig Green Development sätter klimatet och den hållbara utvecklingen främst, eftersom de inte vill ta arbete från Lemvig Biogas, utan i stället tänker använda kommunens kvarvarande potential vad gäller grisgödsel. Lemvig Green Development satsar stort på projektet, vilket återspeglas av det tresiffriga miljonbelopp som de satsar på det. Samtidigt vill de att fler jordbrukare ska ansluta sig till projektet på lång sikt.

Den biogas som produceras är i första hand avsedd att försörja kommunens invånare och industriföretag, och drömmen är att skapa cirkulär energi lokalt i kommunen. På det hela taget är Lemvig ett utmärkt exempel på framtidens kommuner.