Foto: Agri-Food & Climate Circle 2023

Foto: Agri-Food & Climate Circle 2023

Agri-Food & Climate Circle 2023

Klimatet står högt på agendan över hela världen. Inom jordbruks- och livsmedelsindustrin arbetar forskare, experter och företag hårt för att hitta lösningar som kombinerar ny kunskap, teknologier och strategier. Det är lösningar för hela produktionskedjan som ska minska klimatavtrycket och samtidigt möta marknadens krav.

Danmark vill driva på denna utveckling genom att ta ledningen när det gäller att dra nytta av kunskap från vetenskap och forskning för att tillämpa den i praktiken. Därför är det viktigt att underlätta samarbete inom hela livsmedelsindustrin.

I samarbete med ledande universitet och företag från livsmedelsindustrin bjuder SEGES Innovation in forskare, experter och beslutsfattare till en ny internationell klimatkonferens: Agri-Food & Climate Circle 2023.

Anmäl dig till den internationella konferensen Agri-Food & Climate Circle, som går av stapeln 10-11 maj i år. Den internationella klimatkonferensen arrangeras av SEGES Innovation.

Kongressen ska bli ett forum för idéutveckling och kunskapsdelning för ett stort antal internationella forskare, företag och experter. Fokus är på att minimera livsmedelsindustrins klimatavtryck och möta marknadens efterfrågan på klimat, hållbarhet och djuromsorg. Kongressdeltagarna kommer att få värdefulla insikter om aktuella trender, och utmaningar som livsmedelsindustrin står inför.

Seminariet som pågår under två dagar omfattar sju ämnen inom vetenskap, näringsliv och politik. Presentationer kombineras med paneldiskussioner samt debatter:

  1. Dokumentation av gröna initiativ
  2. Cirkularitett och resursutnyttjande
  3. Konsumenternas inflytande i den gröna omställningen
  4. Hållbart lantbruk – lösningar och initiativ
  5. Hållbar djurbaserad livsmedelsproduktion
  6. Användning av bioteknik som en alternativ proteinkälla
  7. Växtbaserad mat och proteinväxling (protein transition)

Läs mer om konferensen, huvudtalare och idéerna om den gröna övergången här: Agri-Food & Climate Circle 2023 – 10-11 maj i Köpenhamn (tilmeld.dk)

Pris och deltagande: Läs mer här: Agri-Food & Climate Circle 2023 – 10-11 maj i Köpenhamn (tilmeld.dk)