Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Lägre användning av antibiotika för tamdjur i Europa

Användningen i Danmark var 34,1 mg per kg djur. Danmark använde 57 % mindre antibiotika till danska tamdjur än det europeiska genomsnittet.

Jan Dahl, veterinär och chefskonsult Landbrug & Fødevarer  ser positivt på antibiotikautvecklingen. Användningen av antibiotika i djurbesättningar har minskat med 53 % i Europa sedan 2011.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), har nyligen publicerat en ny rapport om antibiotikaanvändning hos djur i EU 2022 (Länk: Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2022 - Trends from 2010 to 2022 - Thirteenth ESVAC report (europa.eu). Den visar att Danmark ligger 57 % under den genomsnittliga förbrukningen av antibiotika för tamdjur i Europa.Dessutom har förbrukningen av "kritiskt viktig" antibiotika i Danmark registreras som så låg att den inte kunde rapporteras.

"Användningen av antibiotika till djur i Europa har minskat med 53 % sedan 2011. Under samma period har förbrukningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner minskat med 51 %, fluorokinoloner med 25 % och kolistin med 81 %. Det finns alltså en mycket positiv utveckling för både den totala användningen och användningen av de kritiskt viktiga antibiotika i hela Europa" säger Jan Dahl.

Den genomsnittliga användningen per kg biomassa var 73,9 mg per kg djur. Biomassa är den totala vikten av alla tamdjur i landet. Användningen i Danmark var 34,1 mg per kg djur. Danmark använde 57 % mindre antibiotika till danska tamdjur än det europeiska genomsnittet. Användningen av kritiskt viktig antibiotika i Danmark, liksom i de andra skandinaviska länderna, registrerades som så låg att den inte kunde rapporteras. Det vill säga i praktiken 0.

Jämfört med 2021 var det en liten ökning, från 33,4 mg per kg djur till 34,1 mg per kg djur. Detta beror delvis på att användningen av antibiotika för smågrisar ökade något då  användningen av zink har upphört samt att besättningarnas sammansättning har förändrats. . På grund av en större exportandel av smågrisar utgör slaktgrisar en mindre andel av biomassan. Eftersom mer antibiotika används per kg smågris än per kg slaktgris, ökar förbrukningen per kg djur.

Antibiotika är inte "bara" antibiotika

Man brukar skilja mellan kritiskt viktiga antibiotika och andra typer av antibiotika. WHO och EMA har identifierat ett antal antibiotikapreparat som rekommenderas att inte användas inom djurproduktion. Detta beror på att dessa typer av antibiotika är särskilt viktiga för behandling av människor. Det har visat sig att effekten av kritiskt viktiga antibiotikatyper hämmas om läkemedlen används samtidigt i djurproduktion och för människor.

I Danmark har de kritiskt viktiga antibiotika fluorokinoloner, tredje och fjärde generationens cefalosporiner och kolistin alla fasats ut.