Foto: Landbrug og Fødevarer

Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

Dansk gris- och mjölkproduktion har ett av de lägsta klimatavtrycken i världen. Det framgår av en internationell rapport gjord av World Resources Institute. Det är ytterligare ett steg framåtmot en klimatneutral dansk livsmedelsbransch 2050.

Jämför klimatutsläpp i olika länders lantbruksproduktion

Analysen publicerades sommaren 2020 och genomfördes av det internationellt erkända World Resource Institute. Rapporten togs fram på uppdrag av Landbrug & Fødevarer, som även varit med och finansierat den. Den jämför klimatutsläpp i olika länders lantbruksproduktion och analysen baseras på växthusgasutsläpp från mjölk- och grisproduktion i olika länder.

Läs även: Danskt lantbruk bland de mest klimateffektiva

Högt foderutnyttjande innebär låga CO2-utsläpp

Analysen visar att de låga utsläppen av växthusgaser från dansk grisuppfödning beror på flera parametrar. Bland annat har dansk grisuppfödning ett högt foderutnyttjande jämfört med andra länder. Samtidigt bidrar det svalare vädret i Danmark och den danska hanteringen av tamdjursgödsel till ett lägre klimatavtryck i grisuppfödningen. Jämförelsen visar till exempel att ett kilo brasilianskt griskött belastar klimatet ca 80 procent mer än ett kilo danskt griskött.

Download: WRI-Report

Globalt samarbete minskar klimatpåverkan

Rapporten bidrar med ny kunskap om hur den danska livsmedelsbranschen ska nå sitt klimatmål om ett klimatneutralt lantbruk 2050. Samtidigt vill livsmedelsindustrin samarbeta över nationsgränserna för att uppnå en global minskning av klimatpåverkan, som faktiskt gör skillnad. Globalt samarbete säkerställer också i större utsträckning en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för livsmedelsindustrin.

Läs även: Klimatneutral livsmedelsindustri