Foto: Landbrug og Fødevarer

Minska livsmedelsindustrins klimatavtryck

Om arbetet för ett bättre klimat ska lyckas är det viktigt att tänka globalt. Därför shar Landbrug & Fødevarer startat ett särskilt projekt för att utveckla konkreta initiativ för att minimera växthusgasutsläppen globalt. Projektgruppen består av representanter som är klimatexperter inom den danska livsmedelssektorn.

Landbrug & Fødevarer har i samarbete med branschen satt upp ett nationellt mål på 70 % mindre utsläpp av växthusgaser i livsmedelsbranschen till 2030.

Fokus på hållbara klimatlösningar
Projektgruppen ska ta fram konkreta initiativ på globala klimatlösningar.. Till exempel kan dansk avelbidra till att minska utsläppen från grisbesättningar i utlandet.

Teknik och kunskap bidrar till att minska klimatutsläppen
-Teknik, produkter och kunskap från den danska livsmedelsbranschen är av stor betydelse för att minska utsläppen från livsmedelsproduktionen över hela världen. Att bara fokusera på det egna hemlandet innebär att det globala perspektivet försummas och resultatet blir att vi bara flyttar utsläppen till andra länder. Med ett globalt fokus kan vi istället göra en betydande skillnad över hela världen, säger Anne Lawaetz Arhnung, VD för Landbrug & Fødevarer, och fortsätter,

-Naturligtvis måste vi minska våra utsläpp här hemma. Den danska livsmedelsbranschen vill fortsätta att vara en del av lösningen för klimatutmaningen både nationellt och globalt.

Minskning av växthusgasutsläpp
Med fler danska klimatlösningar kan Danmark fortsätta att göra en global insats för att minska klimatavtrycket. Därför är den nya globala projektgruppen en utsträckt hand till de danska myndigheterna för att stärka dansk export-, klimat- och utvecklingsarbete.

Läs även: Klimatet kräver läsningar