Foto: Landbrug og Fødevarer

Till vänster: Jesper Buch. I mitten: Erik Larsen. Till höger: Asger Krogsgaard. Källa: SEGES

Grisnäringen undertecknar en ny vision för dansk grisuppfödning

Landbrug & Fødevarer Gris, Danske Svineproducenter och Danske Svineslagterier har en ny hållbar vision för dansk grisuppfödning år 2050.

År 2050 ska Danmark och den nationella grisuppfödningen vara klimatneutral. I en ny vision är det också tydligt att ambitionerna är höga. Dansk grisuppfödning strävar efter att bli en ännu viktigare aktör i den gröna omställningen och exportera danska produktionslösningar så att fler länder kan producera på ett hållbart sätt även utanför Danmarks gränser.

På årets griskongress skrev de tre parterna under en vision som inom kort kommer att presenteras. Ordföranden för Landbrug & Fødevarer Gris, Erik Larsen, är nöjd:

- Jag är glad att vi inom branschen har tagit fram en vision för framtidens grisuppfödning. Dansk grisuppfödning är en central och viktig aktör i en grön, cirkulär ekonomi samt i den globala livsmedelsförsörjningen. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Danmark har en av de ledande länderna inom livsmedelsproduktion. Det gäller såväl hållbarhet, biosäkerhet och hälsostatus som djuromsorg och innovationskraft.

Han tillägger:
- Det är verkligen ingen liten uppgift vi har tagit på oss, men det är just därför vi måste vara de som går i spetsen. Vi ska tillsammans se till att dansk grisuppfödning fortsätter att vara framgångsrik – även 2050.

Framtidens produktion
Jeppe Bloch, ordförande i Landsforeningen for Danske Svineproducenter, är nöjd med den öppna dialog och lyhördhet inför Landsforeningens nyckelfrågor som de andra två parterna har visat i förhandlingarna om den nya visionen.

- För mig är det viktigt att danska grisuppfödare ligger i framkant av utvecklingen och fortsätter att vara en förebild för olika aktörer runt om i världen, precis som vi har varit i decennier. Både danska konsumenter och våra kunder runt om i världen har allt större förväntningar på dansk livsmedelsproduktion. Med den nya visionen tror jag också att framtida generationer kan fortsätta att vara stolta över dansk grisuppfödning, säger Jeppe Bloch.

Utveckling och forskning är vägen framåt
Asger Krogsgaard, ordförande i Danske Svineslagterier, menar att utvecklingen i branschen är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vara attraktiva bland konsumenterna.

- I dag efterfrågas danska grisar över hela världen, både på grund av kvaliteten och vår höga livsmedelssäkerhet. Det viktigt att vi kommer igång med de forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som tar oss förbi våra konkurrenter utomlands. Dessa projekt kan också säkerställa att det blir en stor effekt på t.ex. klimat och miljö långt utanför Danmarks gränser.

Läs också: Avtal om grön omställning på plats