Foto: Landbrug og Fødevarer

Innovationscentret kan stärka dansk produktion av ekologiska livsmedel

Danmark kommer även i framtiden att sträva efter att vara ett föregångsland när det gäller ekologisk jordbruksproduktion. Med en världsmästartitel i ekologisk konsumtion och en ökning av antalet ekologiska heltidsgårdar i bagaget växer dansk ekologi. Nu ska öppnandet av ett ekologiskt innovationscenter bidra med nya lösningar inom ekologisk lantbruksproduktion.

Redan i april 2021 skrev vi om etableringen av ett ekologiskt innovationscenter, för att bidra till Danmarks produktion och utveckling av ekologi. Ett bidrag från danska staten har nu gjort det möjligt att öppna centret som invigdes i oktober.

Läs också: Nytt innovationscenter ska stärka Danmarks ledande position inom ekologi

Bakgrunden till centret
Centret grundades av Landbrug & Fødevarer tillsammans med Økologisk Landsforening med det gemensamma målet att skapa världens mest hållbara lantbruk som vilar på de ekologiska principerna. Det ska vara till gagn för den ekologiska bonden och samhället. De två organisationerna har hittills haft var sin avdelning för ekologisk jordbruksinnovation. Det är dessa som nu har samlats i det nya innovationscentret.

- Innovationscentrets ambition är att utveckla framtidens hållbara ekologiska lantbruk. Detta kräver att den första länken i kedjan – lantbrukaren och lantbruksrådgivarna – har tillgång till den bästa och senaste kunskapen. Marknadens och samhällets krav på livsmedel och på ekologi utvecklas ständigt vilket skapar nya behov och yrkesmöjligheter, säger Helle Borup Friberg, chef för Økologisk Landsforening och ordförande för Innovationscenter för Økologisk Landbrug.

Parterna bakom centret är också nöjda med att detta nu är verklighet:
- Ekologi har en enorm potential som vi kan frigöra genom innovation och ambitioner om att utvecklas. Här ska det nya centret vara mittpunkt och ett kraftcentrum för kunskap. På så sätt ska det också stärka den ekologiska lantbrukarens ekonomiska grund, så att vi även i framtiden har en bred bas av engagerade, ekologiska bönder och producenter i Danmark, säger Hans Erik Jørgensen, ekologisk lantbrukare och ordförande i Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

- Det nya centret blir en samlingspunkt för utvecklingen av ekologi och ett framtida hållbart livsmedelssystem som kan möta några av de utmaningar vi står inför idag., säger ordförande i Økologisk Landsforening, Per Kølster.

Källa till diagram: Danmarks Statistik

Allt fler ekologiska grisgårdar
Enligt Danmarks Statistik har antalet danska ekologiska gårdar ökat till drygt 741 gårdar de senaste 5 åren. Samtidigt levererade den ekologiska grisuppfödningen det näst bästa driftresultatet av alla danska ekologiska driftformer från 2019 till 2020.

Faktaruta: Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  • Arbetsområdet är innovation, försöksarbete och kunskapsutveckling för all typ av ekologisk jordbruksproduktion inom cirkulära livsmedelssystem, djuromsorg, klimat, naturinnehåll, resurseffektivitet och ekonomiskt robusta jordbruk.
  • Centret har cirka 50 anställda.
  • Har sin bas i Agro Food Park i Århus. Platsen är det danska innovationscentret inom jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Under 2021 har danska regeringen och stödpartierna avsatt totalt 40 miljoner danska kronor till centret under en fyraårsperiod.