Foto: Landbrug og Fødevarer

Nytt innovationscenter ska stärka Danmarks ledande position inom ekologi

Mätt per capita konsumerar den danska befolkningen mest ekologisk mat i världen.. Samtidigt är den danska livsmedelsindustrin bland de största exportörerna av ekologiska produkter. Nu etablerar Landbrug & Fødevarer ett Innovationscenter for Økologisk Landbrug för att på så sätt stärka ekologin markant och Danmark som världens ledande ekologination.

Rapporten "The World of Organic Agriculture", som presenterades på den internationella ekologimässan tidigare i år, visar att den globala konsumtionen av ekologiska livsmedel ökar. Rapporten jämför ekologisk livsmedelsproduktion i 187 länder. Enligt den internationella rapporten har den globala försäljningen av ekologiska livsmedel ökat med 72 miljarder DKK (9,7 miljarder euro) på ett år. Danmark har en ledande position i ett antal ekologiska sammanhang. Enligt rapporten utgör den danska ekologiska marknadsandelen hela 12,1 %.

Download: The World of Organic Agriculture 2021 Report

Läs även: Danskarna vill ändra beteende för att hjälpa till med klimat och hållbarhet

Danskt ekologiskt griskött i världsklass
Samtidigt berättar rapporten om mer än en fördubbling av antalet ekologiskt uppfödda grisar under det senaste decenniet. Sedan 2018–2019 har tillväxten av ekologiskt griskött i EU ökat med 13,7 %. Den danska uppfödningen av ekologiska grisar utgör majoriteten av världens export av ekologiskt griskött.

Läs även: Den växande ekologiska marknaden

Innovationscenter ska utveckla klimatlösningar
Nu etablerar Landbrug & Fødevarer i samarbete med Økologisk Landsforening ett innovationscenter för ekologiskt jordbruk (Innovationscenter for Økologisk Landbrug). Syftet med centret är att påskynda utvecklingen av ekologisk jordbruksproduktion så att Danmark fortsätter att behålla sin ledande position inom ekologiskt jordbruk. Samtidigt måste centret utveckla klimatlösningar som minskar utsläppen av växthusgaser i den ekologiska jordbruksproduktionen. Dessa initiativ är för att uppnå den danska livsmedelsindustrins klimatmål om att vara klimatneutral 2050.
Innovationscentret öppnar också upp möjligheter för Danmark att bli bland de bästa inom hållbarhet och ekologisk innovation - även när det gäller FN:s 17 världsmål.

Läs även: Nytt center för klimat och hållbarhet

Fakta om Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Etableras som en oberoende verksamhet med Økologisk Landsforening och Landbrug & Fødevarer som ägare. Centret kommer att sammanföra Danmarks utvecklingskompetens inom ekologiska livsmedel på alla jordbruksområden och på så sätt stötta kunskapsutvecklingen för de danska ekologiska jordbrukarna.

I och med etableringen av Innovationscenter for Økologisk Landbrug läggs SEGES Økologi Innovation samt Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling ner. Den primära rådgivingen till lantbrukarna kommer att fortsätta ske via den lokala ekologirådgivningen, bortsett från särskilda områden där både utveckling och genomförande kan ske från Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Centret ligger under finanslagen under perioden 2021-2024 med 10 miljoner kronor årligen i stöd för det ekologiska innovationsarbetet. Dessutom kommer centret att söka fondmedel. Arbetet som Innovationschef för centret kommer snart att tillsättas. Innovationschefen rapporterar till styrelsen.

Fakta om ekologiska lantbruk
Det finns ca 4 000 ekologiska gårdar i Danmark och sedan 2015 har det varit en markant ökning på det ekologiska området, vilket uppgår till 11,7 % av lantbruksområdena. Sedan 2003 har exporten av ekologiska jordbruksprodukter mer än fördubblats. I Danmark är det särskilt grönsaker, mjölk, ägg och spannmålsprodukter som produceras ekologiskt.