Foto: Landbrug & Fødevarer

”Lyx-utfodring” inom grisuppfödningen

I samband med årets griskongress i Herning presenterade SEGES Gris de senaste försöksresultaten om ad libitum-utfodring eller så kallad "lyx-utfodring” av grisar. Resultaten är banbrytande.

Hittills har uppfattningen varit att den lägsta foderkonsumtionen och den högsta köttprocenten uppnås med en restriktiv utfodring. Resultaten från en ny undersökning visar nu på det motsatsen. Den genetiska utvecklingen hos danska slaktgrisar gör att det lönar sig att ”lyx-utfordra” sina grisar ad libitum från början till slut.

Försök 2018
Under 2018 genomförde Seges Gris ett grundligt försök som visade att ad libitum från rör-foderautomater istället för en enkel foderautomat, resulterade i ett lägre produktionsvärde än vid restriktiv utfodring. Det berodde på att ett högt foderintag ledde till lägre foderutnyttjande och köttprocent. Trots grisens högre tillväxt kunde detta ensamt inte kompensera tillräckligt för de ekonomiska konsekvenserna för de andra två faktorerna.

Nytt experiment: ad libitum-utfodring
Ett nytt försök med ad libitum-utfodring med rörautomater jämfört med två typer av restriktiv utfodring drar däremot slutsatsen att sambandet mellan foderintag och produktivitet har förändrats. Med andra ord - det lönar sig att "lyx-utfodra" sina grisar.

Försöket visar att foderstyrkan påverkar produktionsresultatet väsentligt, vilket också varit känt tidigare. Å andra sidan är det en nyhet att ad libitum-utfodring ger bäst produktionsvärde.

- De nya försöksresultaten är banbrytande för dansk grisuppfödning – inte minst eftersom ad libitum-utfodring från rörautomater har en rad arbetsmässiga fördelar, som enkel rengöring och enkel anpassning. Generellt kan ad libitum-utfodring också illustrera arbetsflödet i stallet, säger Jesper Poulsen, seniorkonsult på Seges Gris.

Avelsframsteg ger lönsam ad libitum-utfodring
Det finns inget definitivt svar på orsaken till förändringarna i försöksresultaten för ad libitum-utfodring. En förändring kan dock kopplas till grisarnas genetik, där det med största sannolikhet skett en avelsförbättring som fått genomslag i produktionsledet de senaste åren.

*Försöket finansieras av den danska Svineafgiftsfonden och genomförs i praktiken av SEGES Gris.

Läs också: Smaken av hållbart griskött