Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Globalt klimatprojekt lanserar 15 förslag

I april 2021 lanserade Landbrug & Fødevarer ett globalt klimatprojekt för att minska avtrycket från livsmedelsindustrin. Det består av representanter från danska livsmedelssektorn som är ledande inom klimatlösningar. I början av året initierade det nyetablerade klimatrådet arbetet som ska leda till konkreta rekommendationer, politiska initiativ och utvecklingsmöjligheter. Just nu har projektet lanserat 15 rekommendationer som kan ge fler globala klimateffekter.

Efterfrågan på klimatlösningar förväntas öka på grund av den globala befolkningsökningen, klimatförändringar och ett ökat behov av mer hållbar livsmedelsproduktion. Men hur går det att dra nytta av den stora potentialen som finns hos företag i Danmark för att leverera klimat- och miljövänliga lösningar för livsmedels- och jordbruksproduktion över hela världen? Klimatprojektet har tagit fram 15 rekommendationer.

Läs även: Minska livsmedelsindustrins klimatavtryck

De 15 initiativen är indelade i fem huvudrubriker:

  • Exportfrämjande och partnerskap
  • EU:s strategi för jord till bord, livsmedels- och jordbruksforskning
  • Utveckling och marknadsmognad
  • Bättre dokumentation
  • Snabbare godkännandeprocesser

Läs de 15 rekommendationerna här.

70 % CO2-sänkning till 2030
Redan idag bidrar den danska livsmedelsbranschen till att minska världens klimatavtryck. Ett exempel finns inom genetikområdet där metanutsläpp från indiska mjölkkor kan minska eller företag som levererar klimatdeklarerat foder till tamdjur. Rekommendationerna innebär samtidigt en politisk signal om att det behövs ett fortsatt större globalt komplement till målet på 70 % sänkning av Danmarks utsläpp.