Foto: Dansk Protein Innovation

Foto: Dansk Protein Innovation

Alternativt protein på spåren

Inhemskt växtprotein ska i framtiden i största möjliga mån ersätta importerad soja i djurfoder i Danmark. Branschen jobbar för högtryck med att driva på utvecklingen.

I coronatider står hållbarhet särskilt högt på agendan hos den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin. Det finns goda skäl till detta. Branschen vill nämligen att all livsmedelsproduktion ska vara klimatneutral år 2050. Senast år 2025 ska dessutom all soja i djurfoder produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta betyder konkret att soja endast får odlas på ytor där man tidigare inte har röjt skog. För att bli ännu mer oberoende av sojaimport har den danska jordbruksnäringen sedan länge uppmuntrat odlandet av inhemskt växtprotein.

Gräsprotein har potential
Ett exempel är samarbetet ”Danish Protein Innovation” där ledande foder- och livsmedelsproducenter arbetar tillsammans med forskare för att utveckla hållbart protein.

-Vi börjar där potentialen är störst och forskningen redan framgångsrik, dvs. med produktion av växtprotein för foder – i första hand från gräs, säger Lars Hvidtfeldt, företrädare för den danska jordbruks- och livsmedelsindustrin och ledare för samarbetet.

Apropå gräsprotein visar undersökningar vid universitetet i Århus att ett koncentrat av gräsprotein med en proteinhalt på omkring 50 procent, vilket motsvarar värdet för sojamjöl. Till stor del kan det ersätta sojaprotein utan att tillväxten hos tamdjur eller äggproduktionen påverkas. För övrigt bidrar också åkrar med proteinproducerande gräs till lägre miljö- och klimatpåverkan, eftersom de absorberar och assimilerar kväve bättre än fält med spannmål och majs. I nästa utgåva av nyhetsbrevet berättar vi om två framgångsrika danska forskningsprojekt om alternativt protein.

Läs även: Smaken av hållbart griskött