Foto: Landbrug og Fødevarer

Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning

Genom att beräkna klimatavtrycket i grisarnas foder hjälper ett särskilt klimatverktyg grisuppfödarna att minska koldioxidutsläppen från uppfödningen.

Den danska livsmedelsbranschen har som mål att vara klimatneutral 2050, vilket kräver ambitiösa och konkreta klimatlösningar inom jordbruket. Ett viktigt område att fokusera på är grisarnas foder. Ett nytt verktyg kan nu säkerställa beräkningen av CO2-avtrycket från det specifika fodret som grisuppfödarna själva blandar hemma på gården.

Mäta näringsinnehåll, ekonomi och klimatavtryck
Det nya klimatverktyget fungerar som ytterligare en komponent till det befintliga verktyget, Fodermiddelstabellen, som sätter samman det mest optimala fodret näringsmässigt och ekonomiskt för grisarna. Det nya verktyget har gjort det möjligt att justera de enskilda komponenterna så att fodret blir mer klimatanpassat, vilket bidrar till en mer hållbar uppfödning.

Läs även: Nytt verktyg för klimatmätning

Ansvarsfull produktion av soja och gröna proteiner
Under flera år har fokus lagts på grisbesättningarnas foder. Den vanligaste proteinkällan i foder för slaktgrisar är soja och förra året ingick Landbrug & Fødevarer ett branschavtal med de danska grisuppfödarna om användning av ansvarsfullt producerad, verifierad och certifierad soja. Dessutom har de senaste åren pågått forskningpå danskproducerade alternativ i form av gräsprotein, rapskakor och hästbönor för att ersätta en del av sojan i grisfodret. Dessa gröna alternativ till protein odlas i Danmark och har kommit med i den nya fodertabellen.

Läs även: Smaken av hållbart griskött

Teknik och avel bidrar till hållbarhet och större foderutnyttjande
Det uppdaterade beräkningsverktyget är ytterligare ett steg framåt mot en ännu mer hållbar dansk grisuppfödning. Kombinationen av specificerad utfodringsteknik och hållbarhet genom avel innebär ökade möjligheter att föda upp grisar som växer som de ska, men där förbrukningen av foder är mindre.

Läs även: Filter ska minska grisarnas klimatpåverkan

SEGES uppdaterar kontinuerligt den så kallade Fodermedeltabellen för danska grisuppfödare. I tabellen ingår nu också klimatavtryck från de olika foderråvarorna, så det blir lätt för tillverkaren att se klimatavtrycket för de enskilda komponenterna. Alla data i klimatberäkningen kommer från GFLI-foderdatabasen (Global Feed LCA Institute) från den europeiska sammanslutningen av foderföretag (vid namn FEFAC) med tillägg av ett transport- och hanteringstillägg.
Foderbranschen i Danmark har också samlat branschen för att säkerställa en enhetlig hantering av hur klimatavtrycket från foder beräknas – önskan är att använda just GFLI.
Grisfoder för danska grisar består idag huvudsakligen av korn, vete och sojaprotein.