Foto: Landbrug og Fødevarer

Klimatinitiativ som minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till en grön omställning

Den danska livsmedelsbranschen har som mål att vara klimatneutrala 2050. En stor del av åtgärderna kommer att ske på gårdarna. Därför erbjuder nu SEGES alla lantbrukare en klimatutbildning och ett digitalt verktyg för klimatberäkningar. Detta ska hjälpa lantbrukaren, både i det dagliga arbetet, och med de långsiktiga investeringarna och initiativen.

Det danska lantbruket har satt upp ambitiösa mål på klimatområdet och samhället ställer också krav på den gröna omställningen av lantbruk och livsmedelsproduktion. Detta har senast understrukits av höstens danska lantbruksavtal och nyligen vid FN:s COP 26-toppmöte i Glasgow.

Läs även: Avtal om grön omställning på plats

Syftet med klimatsatsningen
Under första kvartalet 2022 kommer SEGES, med stöd av föreningen Forenet Kredit, att lansera ett digitalt klimatverktyg för lantbruket och en klimatutbildning för lantbrukare och lantbruksstudenter.

Syftet med klimatverktyget och utbildningen är att det ska stödja branschens klimatambitioner och bidra till att de politiska målen på klimatområdet nås. Samtidigt kan dessa nya klimatverktyg stärka Danmarks position som ett föregångsland när det gäller klimatåtgärder och hållbar, grön omställning.

Initiativen bidrar till att minska klimatavtrycket
De två initiativen ska se till att både nuvarande och framtida lantbrukare minskar klimatavtrycket inom lantbruket och bidra direkt till den gröna omställningen. Med klimatverktyget kan alla lantbrukare – från deltidslantbruk till stora produktionsgårdar – få aktuell status på klimatavtrycket från gården, beräkna effekten av olika klimatåtgärder och få hjälp att välja den bästa åtgärden.

Fakta om initiativet

  • Klimatverktyget kommer att utvecklas och erbjudas till alla lantbrukare från början av 2022. Det ska ge den enskilde lantbrukaren aktuell status på gårdens klimatavtryck, beräkna effekten av möjliga klimatåtgärder och hjälpa lantbrukaren att välja den bästa åtgärden.
  • Klimatverktyget blir en digital lösning som lantbrukaren kan prenumerera på. Verktyget kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och utökas med nya funktioner och tillval. Verktyget kommer också att integreras med andra befintliga databaser som lantbrukaren använder idag.
  • Klimatutbildningen erbjuds 2022 och början av 2023 och målet är att utbilda 3 000 - 5 000 lantbrukare och elever. Klimatutbildning erbjuds till både små och stora gårdar i Danmark, samt både konventionella och ekologiska gårdar.
  • Utbildningen kommer att bestå av en kombination av en Klimatdag, som är ett fysiskt möte, ett antal digitala undervisningsmoduler och läromedel. Det kommer även finnas en klimatkatalog, som riktar sig till rådgivare för användning i till exempel ERFA-grupper för lantbrukare.
  • Att beräkna och dokumentera klimatavtrycket för det enskilda lantbruksföretaget - från stall och mark till maskiner och foder - kräver tillgång till kvalitetsdata och förutsätter nya kombinationer av data. Förutom att beräkna och dokumentera klimatavtrycket från lantbruksproduktionen är det möjligt att beräkna effekten av olika åtgärder. På så sätt kan en handlingsplan upprättas med möjlighet att dela data med relevanta partners.

Läs även: Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning