Foto: Landbrug og Fødevarer

Smittskydd har högsta prioritet

Ytterst god hygien är grunden för ett effektivt smittskydd. I Danmark görs mycket för att smittsamma djursjukdomar som den afrikanska svinpesten inte ska komma in i landet.

Danmark har vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att den afrikanska svinpesten tar sig in i landet. Endast två vildsvin har påträffats i Danmark, vilket ska jämföras med avsevärt större populationer av vildsvinsstammen i andra länder, som har drabbats av virussjukdomen.

”I slutet av år 2019 satte vi dessutom upp ett 70 kilometer långt stängsel längs gränsen mot Tyskland. Stängslet hindrar vildsvin från Schleswig-Holstein att ta sig in i landet.”, berättar Jens Munk Ebbesen som är veterinärdirektör vid den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

”Vi har tagit hjälp av informationskampanjer för att informera inresande, exempelvis lastbilschaufförer, vad de ska göra för att viruset inte ska spridas. Olika danska jordbruksorganisationer har också drivit kampanjer för att informera sina medlemmar om vad de ska tänka på när de anställer utländsk arbetskraft.”, säger Jens Munk Ebbesen.

Stränga hygienföreskrifter
Mycket god hygien är A och O när det gäller smittskydd och Danmark har beslutat om en rad stränga föreskrifter för detta.

”Inom ramen för DANISH Transportstandard kontrolleras, rengörs och desinficeras alla lastbilar som transporterar grisar till andra europeiska länder. I den danska gränsstaden Padborg kontrollerar och övervakar anställda från SEGES Pig Research Center rengöringen av alla fordon som används för gristransport.”, säger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef på SEGES Pig Research Center vid den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Läs även: Hjulen hålls igång i den danska grisbranschen

”Lastbilarnas rengöring måste uppfylla EU:s rengöringskrav. Lastbilar vars rengöring inte uppfyller kraven avvisas och får inte resa till sin destination i Danmark innan de har rengjorts och desinficerats korrekt.”, säger Asger Kjær Nielsen.

Läs även: Danska Förebyggande Åtgärder mot Afrikansk Svinpest

Jens Munk Ebbesen, Områdesdirektör - Livsmedels- & Veterinärförhållanden
Landbrug & Fødevarer
 
Asger Kjær Nielsen, Kvalitetschef, DANISH - Veterinär- & Kvalitetsförhållanden
Landbrug & Fødevarer

VIDEO: Smittskydd och hygien är av högst prioritet