Foto: Landbrug og Fødevarer

Ny statistik om den danska grisbranschen 2020

Trots ett år av instabilitet och pandemi är hjulen fortfarande igång i den danska grisbranschen. I följande avsnitt berättar vi om utvecklingen inom den danska grisbranschen från 2010 till 2020.

Dansk grisuppfödning växer
Antalet grisar som fötts upp i Danmark har ökat stadigt under de senaste tio åren. Anledningen är ökad produktivitet i den danska grispopulationen. Från 2018 till 2019 sågs en minskning på 0,8 miljoner grisar i den danska produktionen. Från 2019 till 2020 steg antalet grisar igen, varför den danska produktionen under 2020 är densamma som 2018. En dålig ekonomi 2018 innebar att produktionen sjönk 2019.

Dansk slakt av grisar har stigit och är samma som 2018
Under ett antal år har antalet slaktade grisar minskat i Danmark i takt med att exporten av smågrisar har ökat. 2011 slaktades 20,9 miljoner danska grisar. Antalet slaktade grisar sjönk till 17,5 miljoner 2020. Det är en minskning med 3,4 miljoner.. Danmark exporterar allt fler grisar, främst till Polen och Tyskland. 2019 minskade antalet danska slaktade grisar med 0,9 miljoner. Från 2019 till 2020 steg det igen till 17,5 miljoner grisar. I början av 2020 var den danska noteringen också den högsta uppmätta på tio år.

Dansk export av levande grisar – exporten av smågrisar är fortfarande stor
Antalet smågrisar som exporteras från Danmark har ökat de senaste åren. De primära marknaderna för smågrisexport är Tyskland och Polen. Däremot har exporten av smågrisar minskat något från 2019 till 2020. Den danska noteringen steg 2020, bland annat på grund av afrikansk svinpest i Kina.

Dansk export av griskött har ökat
De senaste åren har den danska exporten av griskött mätt i ton stigit. Detta beror på att det har skett fler grisar har slaktats i Danmark.

Kina blir Danmarks största exportmarknad för griskött
Under de senaste tio åren har Tyskland varit Danmarks största exportmarknad för griskött. Under de senaste fem åren har den danska exporten till Polen vuxit, varför Polen har överträffat Storbritannien som Danmarks näst största exportmarknad i EU. Under de senaste två åren har den kinesiska importen av danskt griskött stigit avsevärt. Den främsta orsaken till denna ökning är den afrikanska svinpesten i Kina. Från och med 2018 till 2020 har exporten till Kina ökat med drygt 140 %, vilket innebär att Kina kommer att bli Danmarks största exportmarknad för griskött 2020. Efter Kina kommer Tyskland och Polen.

Högsta notering på tio år för danska grisar
Den genomsnittliga danska grisnoteringen har ökat de senaste två åren. Noteringen minskade för 2018, men den har ökat med 30,6 % från 2018 till 2020. 2020 är den genomsnittliga noteringen 11,62, varför noteringen också är den högsta på 10 år. Utbrottet av afrikansk svinpest i Kina är en avgörande faktor för stigande noteringar. Sammanställningen av den danska grisnoteringen är baserad på genomsnittliga noteringar per vecka under det innevarande året. Noteringarna är utan bonus från slakterierna och utan avräkning för vikt- och köttprocent.

Dansk slaktvikt stiger
Den danska slaktvikten har stigit konstant de senaste tio åren. Från 2010 till 2020 har grisarnas vikt stigit med 8,1 kg. Den genomsnittliga slaktvikten har stigit med 4,1 kg mellan 2018 och 2020.
Trots detta är ökningen av den danska slaktvikten fortfarande lägre än i flera andra stora EU-länder med grisuppfödning.

Läs även: Dansk grisuppfödning och export fortsatt stark

Läs även: Hjulen hålls igång i den danska grisbranschen