Foto: Landbrug & Fødevarer

Många danska konsumenter lägger stor vikt vid djuromsorgsmärket

Den danska djuromsorgsmärkningen fyller fortfarande en viktig funktion för danska konsumenter och företag. Livsmedelsmärkets historia började med danskt griskött 2017. Idag omfattar djuromsorgsmärkningen även andra livsmedel. En aktuell undersökning visar att djuromsorgsmärkningen i hög grad fortsätter att intressera konsumenterna.

Under titeln "Något på hjärtat" har Landbrug & Fødevarer under våren drivit en kampanj för djuromsorgsmärket, "Bättre djuromsorg”. Kampanjen handlar om att sprida kunskap om att märkningen finns på olika typer av livsmedel. Varumärkets tre gröna hjärtan finns numera på pålägg, nöt-/kalvkött, griskött samt mejeriprodukter i detaljhandeln.

Läs också: Ny kampanj för djuromsorgsmärket

Ökad medvetenhet om djuromsorgsmärkningen
Resultatet av kampanjen visade att kännedomen om djuromsorgsmärkningen fortfarande är hög, då 73 % av danskarna i målgruppen 25–75-åringar känner till märkningen. Det är en ökning jämfört med föregående år, då 67 % av danskarna kände till märket.

Figuren visar danskarnas kunskap om djuromsorgsmärkningen.

Tre gröna hjärtan ska skapa medvetenhet om köpvanor
Syftet med de tre gröna hjärtana är att öka danskarnas kunskap och förståelse för djuromsorgsmärkningen. Konsumenten måste kunna lita på märket. Samtidigt ska djuromsorgsmärket göra konsumenter, detaljhandel och foodservice mer medvetna om sina köpvanor.

Läs också: Danskarna vill ändra beteende för att hjälpa till med klimat och hållbarhet

Fakta om djuromsorgsmärket
Djuromsorgsmärkningen – även kallad ”bättre djuromsorg” är en statligt kontrollerad märkning, som är indelad i tre nivåer – ju fler hjärtan desto högre nivå på djuromsorgen. Livsmedel som har märket stödjer de lantbrukare som vill göra mer för att öka djuromsorgen ytterligare. Detta betyder dock inte att produkter utan märket har dålig djuromsorg. Danska jordbrukare har i allmänhet en hög nivå av djuromsorg och på många områden går de längre än EU:s krav.