Foto: Landbrug og Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Årsrapporten om den danska grisuppfödningen 2020 har precis kommit. Läs mer om årsstatistiken här!

Trots pandemin visar den nyligen publicerade årsrapporten för 2020 att grisuppfödningen i den danska jordbrukssektorn har ökat till 32,6 miljoner grisar under 2020. Det betyder att efter en nedgång i grisuppfödningen 2019 är dansk grisköttsproduktion år 2020 i nivå med 2018.

Slakten ökar i Danmark
Samtidigt har det danska grisbeståndet ökat till 13,2 miljoner grisar 2020. Detta är det största danska grisbeståndet på 10 år. 17,5 miljoner grisar slaktades under 2020, varpå den danska grisslakten steg 2020 jämfört med året innan.

Läs också: Dansk grisuppfödning och export fortsatt stark

Prognos att fler gris slaktas i år
Den senaste prognosen visar att den danska slakten kommer att fortsätta växa under 2021 jämfört med föregående år.

Läs också: Ny statistik om den danska grisbranschen 2020

Exporten av griskött ökar
Grisköttsexporten har ökat de senaste åren. Från 2019 till 2020 har exporten av griskött ökat med 6,5 % och uppgick 2020 till 35 798 miljoner danska kronor. Exporten av griskött år 2020 stod för 21,7% av den danska livsmedelsbranschens totala export.

En inblick i utvecklingen av danskt griskött
Nedan kan du läsa årsrapporten för 2020 om dansk grisköttsproduktion. Statistiken ger en översikt över det danska grisbeståndet och -uppfödningen, prisavräkningar under året samt de danska handelsmarknaderna för gris m.m.

Läs hela årsrapporten här!