Lantbrukets digitala klimaverktyg

Nu finns det ett verktyg för att beräkna klimatavtrycket för gårdar i Danmark. ESGreen Tool ska stödja lantbrukarnas framtida val av klimatåtgärder.

Viktigt steg i den gröna omställningen

SEGES Innovationscenter har i samarbete med Økologisk Landsforening tagit fram ett digitalt klimatverktyg, för att beräkna klimatpåverkan för böndernas totala jordbruksproduktion, inklusive grisuppfödningen i Danmark. Senare i år kan verktyget även beräkna klimatpåverkan på produktnivå.

Läs även: Nytt verktyg för klimatmätning

2022 är ESGreen Tool gratis att använda om lantbrukare deltar i en klimatdag eller genomför en onlinekurs.

Läs även: 12 konkreta åtgärder ska bidra till en hållbar utveckling i grisstallen

Beräkningarna i klimatverktyget baseras på det enskilda företagets egna data som överförs automatiskt. Med verktyget kan lantbrukare räkna ut gårdens klimatavtryck och hur eventuella förändringar i t.ex. utfodring, gödselhantering, markanvändning, ny teknik eller investeringar kan ha en positiv eller negativ inverkan på klimatavtrycket.

Området utvecklas ständigt och nya potentiella beräkningsmetoder, kunskaper och normer införlivas därför kontinuerligt i klimatverktyget. Det är finansierat av danska Forenet Kredit och Nykredit samt utvecklat av SEGES Innovation.

Det digitala klimatverktyget ESGreen Tool gör det möjligt att:

  • Beräkna aktuell klimatpåverkan för lantgården som antal CO2-ekvivalenter för hela gården – inklusive fördelningen av metan, CO2 och dikväveoxid.
  • Få en snabb översikt över de åtgärder som har minskar utsläppen av koldioxid mest.

Det så kallade EsGreen-klimatverktyget är ett viktigt steg i den gröna omställningen och klimatvisionen i Danmark, som syftar till att säkerställa en klimatneutral livsmedelsindustri till år 2050. På sikt kan verktyget även beräkna aktuell klimatpåverkan på en lantgård per produktionsenhet.

Läs även: Ny klimatvinst i dansk grisuppfödning