Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

12 konkreta åtgärder ska bidra till en hållbar utveckling i grisstallen

En ny katalog över åtgärder för hållbar utveckling i grisstallen ska inspirera grisuppfödare i arbetet med miljöfrågor, socialt ansvar och ledning av grisstallen.

Kunskapshuset SEGES Innovation har utarbetat en ny katalog för grisuppfödare. Den är tänkt som en vägledning för arbetet med ESG-rapportering. I en ESG-rapport arbetar grisproducenten med fokus på miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning i den primära grisproduktionen, vilket bidrar till att främja den hållbara utvecklingen i grisstallen.

Tillämpningen av ESG i grisstallet ökar i takt med transparensen i försörjningskedjorna för livsmedel gentemot de danska konsumenterna. Konsumentstudier visar att konsumenten efterfrågar kunskap om miljöförhållanden, hållbarhet och socialt ansvar för sina matinköp. Även om relevansen för ESG-rapportering ökar inom den primära grisuppfödningen är det fortfarande viktigt att grisuppfödningens ekonomi är hållbar. Därför har de 12 åtgärderna för en mer hållbar utveckling i grisstallen anpassats så att uppfödaren i sin ESG-rapport kan ta utgångspunkt i de åtgärder som är vettiga på den enskilda gården och för dess strategi.

Förväntningar i grisstallen om framtida krav på ESG-rapport

Inom två till fyra år förväntas det bli krav på grisuppfödarna att de rapporterar status och planerade aktiviteter för sin gård.

FAKTARUTA: ESG-rapport – Environmental, Social och Governance
ESG står för Environmental, Social och Governance, vilket också innebär fokus på miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning. Arbetet med ESG i den primära grisproduktionen samlas i en ESG-rapport.

Läs också: Nytt danskt försök: Töm gödsel ofta och minska klimatavtrycket

12 åtgärder för att optimera grisstallet i hållbar riktning

De 12 åtgärderna är:

 • Gödselkylning
 • Frekvent tömning av gödsel
 • Stallförsurning av grisgödslet
 • Klimatoptimerat foder
 • Ökad produktivitet
 • Hjärtsystemet för djuromsorg
 • Grisgödseln till Biogas
 • Handlingsplaner för:
  • Minskad antibiotikakonsumtion
  • Minskad dödlighet
  • Att undvika grisar som borde ha avlivats
  • Specifika sjukdomar och skador
  • Minskat behov av svanskupering

Läs också: Många danska konsumenter lägger stor vikt vid djuromsorgsmärket

Verktygen beskrivs noggrant i katalogen med bra tips för att komma i gång, fall, sidoeffekter och ekonomiska konsekvenser.

Läs hela katalogen för hållbar utveckling i grisstallen: Åtgärder för hållbar utveckling i grisstallet

Läs också: Grisnäringen undertecknar en ny vision för dansk grisuppfödning