Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

2022 är tigerns år: En kort inblick i den kinesiska marknaden

Dagarna runt den första februari firade en stor del av världens befolkning kinesiskt nyår. Kina är idag en av de viktigaste marknaderna för dansk livsmedelsexport. För att fira det kinesiska nyåret tar vi på redaktionen på oss marknadsanalytikerglasögonen och tittar på den kinesiska marknaden. Även om 2022 är tigerns år fokuserar vi fortfarande på grisar.

2022 är tigerns år, vilket förknippas med mod, förändring, öppenhet och generositet. Under hela 2021 har den globala grismarknaden också upplevt förändringar. Kina har återupprättat sin grisproduktion efter utbrottet av afrikansk svinpest, som enligt uppgift har påverkat den kinesiska grispopulationen avsevärt. Återetableringen innebär att den kinesiska grisproduktionen 2021 stod för 51,5 % av den totala globala grisproduktionen. Därför har bland annat den europeiska marknaden upplevt en nedgång i exporten till Kina, som annars var en stor inköpare av griskött.


Tabellen ovan visar den uppskattade globala grisproduktionen 2021. Källa: USDA, Boyar, European Commission, DSM Analyses.

Minimal tillväxt i dansk export trots nedgång i EU:s export till Kina

EU:s export till Kina minskade med 19 % från januari till november 2021 jämfört med samma tidsintervall 2020. Trots en generell nedgång i grisköttsexporten till Kina växte den danska exporten till Kina med ca 0,4 % från januari till november 2021 jämfört med 2020.

Läs också: Trots pandemin snurrar hjulen i den danska grisbranschen, men vilka är förväntningarna på 2022?

Kinas grisproduktion växer trots utmaningar på världsmarknaden

Flera faktorer har skapat utmaningar i den globala grisproduktionen. Corona-pandemins restriktioner i livsmedelsbranschen orsakade en nedgång i efterfrågan på livsmedel. Samtidigt har en stor instabilitet på marknaden påverkat bland annat slakt, förädling och logistik i hela leveranskedjan för griskött. Dåliga väderförhållanden har orsakat höga foderpriser.

Europeiska utbrott av ASF har varit en av orsakerna till en nedgång i den danska grisnoteringen.

Vi är glada över att 2022 nu är tigerns år, och hoppas att tigerns äventyrslust och energi kommer att känneteckna hela 2022.

Läs också: Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020