Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Trots pandemin snurrar hjulen i den danska grisbranschen, men vilka är förväntningarna på 2022?

Trots ännu en coronavåg med restriktioner har den danska livsmedelsindustrin fortsatt att leverera livsmedel till landets butikshyllor. Men hur har den dansk grisnäring hållit hjulen igång? Hur ser det ut under 2022?

Hösten 2021 drabbades Europa återigen av en ny coronavåg. Detta ledde till ytterligare restriktioner som påverkade branschen på flera sätt. Foodservice-branschens efterfrågan på kött sjönk när möjligheterna att äta ute var begränsade. I Danmark bidrog julhandeln till en stabil prisnotering under senare delen av 2021. Den danska noteringen legat på 8,40 DKK per kg från oktober till efter årsskiftet 2021.

Ett utbrott av afrikansk svinpest i Italien påverkar efterfrågan från den italienska marknaden, vilket gör att den danska noteringen har fallit ytterligare sedan mitten av januari 2022.

Läs också: 2021 – Ett utmanande år med utveckling och ambitiösa mål

Förändringsberedskap och rutiner säkrar dansk livsmedelsproduktion
Under pandemin har de danska slakterierna gjort en stor insats för att upprätthålla den dagliga produktionen av griskött. Danmark exporterar till hela världen. Därför är de danska slakterierna vana vid att agera och anpassa sig efter förändringar på marknaden. Samtidigt ställs höga krav på kvalitetskontroll och livsmedelssäkerhet genom hela värdekedjan. Det är många rutiner som är kopplade till dessa krav. Denna erfarenhet har kommit väl till pass för att upprätthålla livsmedelsproduktionen under corona och för att tackla de utmaningar som pandemin har medfört för branschen.

Efterfrågan på griskött i Europa
Den europeiska marknaden är vanligtvis relativt pressad i januari, men till våren väntas bättre priser på griskött på den europeiska marknaden.

Försäljningsmöjligheter för danskt griskött
Under våren 2022 väntas de danska priserna på slaktgrisar stiga beroende på att produktionen av slaktgrisar i Europa förväntas minska. En titt i kristallkulan visar tecken på att Kina återigen kommer att börja importera griskött. De kinesiska produktionskostnaderna för grisuppfödning ligger på en mycket hög nivå internationellt, vilket gör det naturligt med stor import av griskött. De höga kostnaderna beror bland annat på att Kina är beroende av importerat foder, som majs och soja, i kombination med att den kinesiska grisuppfödningen är ineffektiv.

Läs också: Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Efterfrågan på griskött från foodservice stiger under våren
I linje med antagandet om att coronarestriktionerna avtar under våren kommer foodservicebranschens efterfrågan på kött återigen att öka, vilket också skapar en förväntan om stigande noteringar på griskött under våren.

Läs också: Grisnäringen undertecknar en ny vision för dansk grisuppfödning