Foto: Landbrug & Fødevarer

2021 - Ett utmanande år med utveckling och ambitiösa mål

Den danska livsmedelsbranschen har ambitiösa visioner för framtiden, även om 2021 var ett år som var fullt av utmaningar. Corona, sjunkande priser på griskött och förändrade exportmöjligheter innebar prövningar för branschen. Dansk grisproduktion har dock arbetat hårt under året för att behålla marknadspositionen med en konkurrenskraftig och samtidigt grönare livsmedelsproduktion samt hög djuromsorg.

Nedan har vi sammanställt de olika aktiviteterna under året:

Dansk grisuppfödning fokuserar på klimat och hållbarhet
Den danska grisuppfödning har under året upplevt en kraftig prisnedgång för både slaktgrisar och smågrisar. Noteringen på slaktgrisar sjönk främst på grund av minskad efterfrågan från Kina. Dessutom hade Corona-pandemin och utbrotten av afrikansk svinpest i Tyskland och Polen haft en negativ inverkan på priserna. Den afrikanska svinpesten i framför allt Tyskland och Polen hade en starkt negativ effekt på noteringen av smågrisar.
Illustration av den noteringsutvecklingen för slaktgrisar. Källa: Veckans offererade pris.

Läs även: Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Under 2021 inrättade Landbrug & Fødevarer en global klimatarbetsgrupp som ska ta fram konkreta initiativ för att minimera utsläppen av växthusgaser på global nivå. Den danska jordbruks- och livsmedelsbranschen vill inte bara minska klimatavtrycket från den produktion som sker i Danmark. Den vill också bidra till ett lägre klimatavtryck i andra länder. Detta ska ske genom att exportera dansk teknologi, kunnande och lösningar globalt.

Läs även: Globalt klimatprojekt lanserar 15 förslag

I samband med årets griskongress i Herning skrev representanter för de danska grisuppfödarna under en 2050-vision för hållbarheten inom dansk grisuppfödning.

Läs även: Grisnäringen undertecknar en ny vision för dansk grisuppfödning

Forskning och teknik visar vägen framåt
Under hela året har utvecklingen av forskning och teknik inom livsmedelsbranschen visat starka framsteg inom både genetik, avel och utfodring. I början av året lanserade SEGES resultatet av bioraffinering av danskt klövergräs som ett hållbart grisfoder. Det är värdefull kunskap eftersom gräsprotein i grisfoder på sikt kan innebära att danska grisuppfödare kan minska användningen av importerat sojaprotein till förmån för lokalproducerat gräsprotein.

2021 fick danska grisuppfödare möjlighet att beräkna klimatavtrycket från fodret de ger grisarna med ett nytt verktyg. Verktyget ger den enskilde producenten insikt i och möjlighet att ändra foderinköp och utfodring, så att fodret innehåller samma näringsämnen men med lägre koldioxidavtryck.

Läs även: Inhemska proteinalternativ
Läs även: Smaken av hållbart griskött

Hållbarhetsfilm om dansk grisuppfödning
Under 2021 producerade Landbrug & Fødevarers avdelning för Handel, Marknad och Näring en film för att informera utländska marknader om hållbarhetsprogrammet inom dansk grisuppfödning. Hållbarhetsfilmen är finansierad av Svineafgiftsfonden och kan ses här: The sustainable pigs of the future

 


Året som gick – och på återseende 2022
Den danska livsmedelsbranschen har under året tagit flera initiativ inom hållbarhetsområdet. Samtidigt behåller livsmedelsbranschen sin ledande position inom produktion av förstklassiga livsmedel.

Vi på redaktionen tackar för ditt intresse att följa utvecklingen inom det danska livsmedelsområdet. Vi fram emot ett nytt år fyllt med nyheter om den danska livsmedelsbranschen och med särskilt fokus på dansk grisuppfödning.

Om du har frågor eller kommentarer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi på redaktionen önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Foto: Landbrug & Fødevarer