Foto: Landbrug & Fødevarer

Foto: Landbrug & Fødevarer

Inhemska proteinalternativ

Danska forskare driver olika forskningsprojekt för att hitta alternativ till importerad soja. Två projekt är särskilt lovande.

I vårt förra nyhetsbrev berättade vi att Danmark vill minska beroendet av sojaimport genom öka odlingen av inhemska proteingrödor. Det finns två lovande danska forskningsprojekt som har fokus på att hitta alternativ till soja. På gården Ausumgaard, inte långt från byn Struer på Västjylland, finns den första kommersiella anläggningen för proteinproduktion från vallväxter som gräs, klöver och lucern. Det danska jordbruksföretaget Vestjyllands Andel kommer att använda gräsprotein, som är ekologiskt producerat, i sina foderblandningar.

Fotos: Dänischer Fachverband der Land- & Ernährungswirtschaft

Läs även: Alternativt protein på spåren

I framtiden kommer med andra ord inte bara idisslare utan också enkelmagade djur som grisar och fjäderfän tillgodogöra sig protein från vallväxter. Den nya anläggningen för gräsprotein är en del av utvecklingsprojektet TailorGrass, som finansieras av det danska miljö- och livsmedelsdepar-tementet. Forskningsprojektet pågår under perioden 2020 – 2023.

Läs även: Smaken av hållbart griskött

Mikroalger har potential
Enligt danska experter kan inte bara protein från gräs utan också från alger i framtiden – ersätta sojaprotein som primär proteinkälla. Vilken potential odlade mikroalger kan ha undersöks nu i ett särskilt försöksprojekt. Algerna ska odlas genom att tillföra CO2 och näringsämnen från biogasindustrin.

Målet är en algproduktion som i jämförelse med traditionellt odlat foder, bara behöver upp till en tiondels yta.

- Mikroalger är något vi har haft ögonen på länge.Denna typ av odling möjliggör mycket hög tillväxt på ytor som annars inte kan användas av lantbruket. Våra algkulturer ger en klimatanpassad och robust blandning, som tillåter långa växtperioder”, förklarar Jesper Mazanti, projektledare och chef för Danish Technological Institute (DTI). De första försöksanläggningarna har satts i drift i Taastrup, väster om Köpenhamn, där DTI här sitt huvudsäte.

Läs även: Danska alger kan vara framtidens hållbara foderprotein