Foto: colourbox.dk

Foto: colourbox.dk

Ny statistik ger inblick i dansk grisuppfödning

Den danska exporten av griskött har fortsatt att växa under 2021, trots en minskad export till de två största marknaderna. Den senaste statistiken till och med 2021 ger en inblick i utvecklingen av dansk grisuppfödning.

Utvecklingen av dansk grisuppfödning

2021 fanns det i Danmark 2 576 besättningar med grisuppfödning. Det är en minskning med 11,8 % jämfört med föregående år.

Figur 1 visar fördelningen av grisbesättningar med både slaktgrisar och suggor, endast slaktgrisar, endast suggor samt anläggningar som varken har slaktgrisar eller suggor. Det har skett en generell minskning av antalet besättningar för samtliga grupper. Däremot är fördelningen mellan de olika grupperna med grisuppfödning relativt oförändrad 2021, jämfört med 2020.


Figur 1: Fördelning av grisgårdar 2020–2021. Källa: Danmarks statistik.

Den totala exporten av danskt griskött och levande grisar

2021 exporterade Danmark totalt 2 033 miljoner ton griskött, varav 21,4 % var export av levande grisar. Den totala exporten av griskött 2021 var den största ökningen på tio år.De tre största marknaderna

Kina, Tyskland och Polen är de största importländerna av danskt griskött. Från 2020 till 2021 har den kinesiska importen av danskt griskött minskat med 2,3 %. Även Tyskland har minskat importen med cirka 2,1 % under motsvarande period. Däremot har Polen ökat importen av danskt griskött med cirka 8,3 % under perioden 2020–2021.Läs även: 2022 är tigerns år: En kort inblick i den kinesiska marknaden

Fler danska grisar går till slakt

Vid grisräkningen 2021 har antalet danska grisar minskat med 240 000 från 2020 till 2021. Antalet danska slakter har stigit med drygt 5,7 % från 2020 till 2021. En ökning av antalet grisslakter under 2021 är den främsta orsaken till den stora tillväxten i dansk grisköttsexport 2021 jämfört med 2020.Dansk grisuppfödning i svårigheter under sista halvan av 2021 och 2022

Jämfört med 2021 års statistik är det relevant att notera att en högre export inte nödvändigtvis innebär en positiv tillväxt i grisuppfödningen. Till exempel har höga foderpriser gjort det dyrare att föda upp grisar de kommande åren. Denna tendens kan just nu ses i en rad olika europeiska länder.

Läs även: Trots pandemin snurrar hjulen i den danska grisbranschen, men vilka är förväntningarna på 2022?