Foto: Landbrug & Fødevarer.

Foto: Landbrug & Fødevarer.

Kunskapsutbyte och belöning av framstående insatser ska främja hållbarhet och klimat

Hållbarhet och klimat är två områden som dominerar den danska livsmedelsbranschen. En klimatneutral dansk livsmedelssektor år 2050 och 70 % minskning av växthusgasutsläpp från livsmedelssektorn till 2030, är visioner som kräver en konsekvent insats över hela branschen. Utbyte av kunskap och belöning av framstående insatser inom den danska livsmedelsbranschen, ska banar väg för en mer hållbar och klimatvänlig framtid.

Dessa initiativ kan främja arbetet på hållbarhets- och klimatområdet. Att extraordinära insatser inom hållbarhet och klimat uppmärksammas och belönas bidrar också till att främja kunskapsutbyte. Det kan bidra till att ösa de utmaningar som finns för att uppnå en hållbar och klimatvänlig utveckling inom livsmedelsbranschen.

2022: Rewards of excellence inom den danska livsmedelsbranschen
Extraordinära insatser belönas i hela livsmedelsbranschens värdekedja från jord till bord. Under 2022 premieras såväl danska bönder som restauranger och offentliga kök med Rewards of excellence för deras arbete med hållbarhet och klimat.

Klimat- och hållbarhetspris till danska bönder
Varje år delas ett pris ut till en lantbrukare som gjort en särskild insats inom hållbarhetsområdet eller till förmån för klimatet. Med detta initiativ belönas en lantbrukare som har utvecklat sin verksamhet inom ESG-områdena (Environment, Social, Governance). Det kan även inspirera andra jordbrukare. Bedömningen bygger bland annat på att lantbrukaren kan dokumentera nuvarande klimatutsläpp via det nya klimatverktyget ESGreenTool, som har tagits fram av SEGES Innovation.

Bakom priset står Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit och Nykredit.

Läs även: Lantbrukets digitala klimaverktyg

Läs även: 12 konkreta åtgärder ska bidra till en hållbar utveckling i grisstallen

Danska restauranger och offentliga kök hyllas för att de influerar konsumenterna till att välja mer hållbara måltider
Aktörerna hyllas för sina insatser att skapa matupplevelser som konsumenten minns och gärna återkommer till. Vinnarna utses med utgångspunkt från användning av fina råvaror och bra service. Samtidigt är det hållbarhet, innovation och världsmål som är prisets centrala fokus.

Bakom prisen står Landbrug & Fødevarer.