Foto: Landbrug og Fødevarer

Höjdpunkter från årets griskongress

Årets danska griskongress bjöd på ett brett innehåll. Det handlade hållbarhet i grisuppfödningen, framtidens livsmedelsproduktion, forskning om framtidens utfodringsmetoder, marknadsutvecklingen samt en överblick över förra årets ekonomiska utfall för dansk grisuppfödning.

En presentation som hölls av direktören för World Resource Institute, Esben Lunde Larsen, fokuserade på hur grisuppfödningen kan införliva klimat och hållbarhet i arbetet.

Läs också: Årsrapport: Få insikt i den danska grisproduktionen 2020

Konsumenter förväntas i allt högre grad ställa krav vid inköp av livsmedel och att dessa måste produceras utifrån ett hållbart perspektiv. Därför betraktas klimat och hållbarhet som två viktiga faktorer som kommer att stå högt på den internationella agendan. Med tanke på konkurrensfördelarna kan det därför vara fördelaktigt för danska grisuppfödare att tänka på hållbarhet och klimat. Dessa överväganden var också bland de viktigaste budskapen som Danish Crowns VD, Jais Valeur lyfte fram i presentationen om den framtida livsmedelsproduktionen.

Läs också: Danskarna vill ändra beteende för att hjälpa till med klimat och hållbarhet

Foder bidrar till hållbar och lönsam grisuppfödning
Per Tybirk och Michael Holm från SEGES Svineproduktion presenterade olika verktyg för att driva en hållbar och lönsam grisuppfödning. Konsumetion av foder och hur det är sammansatt är några viktiga områden för en mer hållbar grisuppfödning. Tyngdpunkten ligger på att minska klimatavtrycket från foderråvaror och även hur grisar utfodras.

Läs också: Inhemska proteinalternativ

Klimatredovisning i fokus
I syfte att få en mer klimatvänlig och hållbar grisuppfödning fyller även tekniska lösningar och nya stallsystem en viktig funktion. Klimaträkenskaperna måste sammanställas, och utsläppen minska. En viktig fråga är hur statusen ser ut för frekvent utslussning, luftrening och andra miljötekniker som bidrar till att minska utsläppen av ammoniak-, lukt- och metanutsläpp i grisuppfödningen?

Läs också: Grisuppfödningen bidrar till framtidens hållbara teknik

Avel, genetik och tekniska lösningar
Även suggan och grisen kom under lupp under årets griskongress. Flera presentationer handlade om uppfödning och genetik hos grisar samt den hållbara suggan. Nya grisningsstior och mjölkningsbås är aspekter som uppfödaren kan reglera för att tillmötesgå det faktum att det föds fler grisar, utan att kompromissa med suggans och grisens välbefinnande och hållbarhet.

Läs också: Avelsarbete inom grisuppfödning bidrar till en hållbar uppfödning av grisar

Foto: Hälsohjulet. Källa: SEGES.

Hälsohjulet: ett SEGES-verktyg som ska upprätthålla en god djuromsorg i grisuppfödningen
Under årets griskongress lanserades även ett nytt hälsohjul. Det är ett verktyg utvecklat av SEGES Gris i samarbete med INudgeYou. Verktyget ska underlätta för grisuppfödarens medarbetare att identifiera och vidta rätt åtgärder då de behöver ta hand om sjuka och skadade grisar. Det bidrar i hög grad till en god djuromsorg i grisuppfödningen.

Mer från griskongressen i nästa nyhetsbrev
Ämnen som avvänjning av zink, den ekonomiska utvecklingen efter Corona både nationellt och internationellt, uppfödning av smågrisar samt det ekonomiska resultatet för den ekologiska grisuppfödaren var också områden som togs upp på årets griskongress. I de kommande nyhetsbreven publicerar vi fler artiklar om griskongressen de kommande där vi belyser olika fokusområden.